04 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Visa siffrorna

insändare:

Undertecknad har verkligen tröttnat på utarmningen av arbetstillfällen i Mariestad med diverse centraliseringar, främst på tjänstemannasidan, till Skövde.

Med ovanstående rubrik på min insändare uppmanas de styrande i Västra Götalandsregionen att tillkännage för oss landstingsskattebetalare, kostnaderna för en nybyggnation av ett regionens hus i Skövde. Det är för undertecknad (och troligtvis flera) av intresse att få reda på dessa, samt hur mycket regionen tjänar på nybyggnationen jämfört med att behålla det nuvarande Regionens hus i Mariestad.

Jag kan inte tänka mig annat, än att en ekonomisk kalkyl har gjorts av landstingets ekonomer, eftersom regionstyrelsen tydligen tagit ett enhälligt beslut angående detta nybyggande. Den huvudsakliga anledningen till detta, om undertecknad förstått rätt, skall vara närheten till bättre kommunikationer, så att våra landstingspolitiker och tjänstemän snabbare skall kunna ta sig till bland annat Göteborg. Spara istället in på resekostnaderna med att (som tidigare påpekats) använda videokonferenser. Jag vill även till fullo instämma i MT:s chefredaktörs utmärkta ledare den 5/6 angående de tomma löften som gavs vid regionens bildande.

Om den eventuella fördelen rent ekonomiskt skulle vara ett nybyggande för regionen, ser jag med förväntan fram emot en orörd landstingsskatt i stället för en höjning av denna som det tidigare flaggats för.

Uppmaning: Vänta nu inte av ren feghet till efter höstens val med att presentera siffrorna, utan fram med dem nu. Publicera dem i denna tidning.

Håkan Amberg

Undertecknad har verkligen tröttnat på utarmningen av arbetstillfällen i Mariestad med diverse centraliseringar, främst på tjänstemannasidan, till Skövde.

Med ovanstående rubrik på min insändare uppmanas de styrande i Västra Götalandsregionen att tillkännage för oss landstingsskattebetalare, kostnaderna för en nybyggnation av ett regionens hus i Skövde. Det är för undertecknad (och troligtvis flera) av intresse att få reda på dessa, samt hur mycket regionen tjänar på nybyggnationen jämfört med att behålla det nuvarande Regionens hus i Mariestad.

Jag kan inte tänka mig annat, än att en ekonomisk kalkyl har gjorts av landstingets ekonomer, eftersom regionstyrelsen tydligen tagit ett enhälligt beslut angående detta nybyggande. Den huvudsakliga anledningen till detta, om undertecknad förstått rätt, skall vara närheten till bättre kommunikationer, så att våra landstingspolitiker och tjänstemän snabbare skall kunna ta sig till bland annat Göteborg. Spara istället in på resekostnaderna med att (som tidigare påpekats) använda videokonferenser. Jag vill även till fullo instämma i MT:s chefredaktörs utmärkta ledare den 5/6 angående de tomma löften som gavs vid regionens bildande.

Om den eventuella fördelen rent ekonomiskt skulle vara ett nybyggande för regionen, ser jag med förväntan fram emot en orörd landstingsskatt i stället för en höjning av denna som det tidigare flaggats för.

Uppmaning: Vänta nu inte av ren feghet till efter höstens val med att presentera siffrorna, utan fram med dem nu. Publicera dem i denna tidning.

Håkan Amberg