04 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Äntligen en satsning på Västra Ekudden

insändare: Byggplanerna

Det bedrivs en intensiv kampanj för att stoppa det nya bostadsområdet på västra Ekudden. Argumenten är många, men de flesta tunna och saknar vision. Ett av huvudargumenten är att bevara skogens djur. Särskilt nämns rådjur, älg och grävling (Sundler 2014-06-30), djur som vi inte anser är lämpliga i ett tätbebyggt samhälle.

Skogspartiet i fråga består till större delen av tät sly som det inte går att ta sig fram i. Att det nu äntligen satsas för att göra området tillgängligt igen är bara positivt. Att det dessutom skapar attraktiva sjönära tomter som kan bidra till Mariestads utveckling är ett extra plus.

Det tråkiga är att en sådan här satsning bemöts så negativt, något som får alla på Ekudden att framstå som förändringsfientliga och bakåtsträvare. Därför är det viktigt att poängtera att det inte är hela Ekudden som står bakom den här kampanjen. Varför bedrivs då denna kampanj så desperat? Enligt vår mening handlar det varken om sjukhusets möjligheter till expansion eller om djuren i skogen, utan snarare om en rädsla att få nya grannar. Vi är fler som bor på Ekudden i anslutning till skogspartiet och vi välkomnar både det nya bostadsområdet och våra nya grannar.

Stefan och Irina Ericson, Anna och Peter Jonsson, Gunbritt och Lars Palo, Ulrik Johnsson

Det bedrivs en intensiv kampanj för att stoppa det nya bostadsområdet på västra Ekudden. Argumenten är många, men de flesta tunna och saknar vision. Ett av huvudargumenten är att bevara skogens djur. Särskilt nämns rådjur, älg och grävling (Sundler 2014-06-30), djur som vi inte anser är lämpliga i ett tätbebyggt samhälle.

Skogspartiet i fråga består till större delen av tät sly som det inte går att ta sig fram i. Att det nu äntligen satsas för att göra området tillgängligt igen är bara positivt. Att det dessutom skapar attraktiva sjönära tomter som kan bidra till Mariestads utveckling är ett extra plus.

Det tråkiga är att en sådan här satsning bemöts så negativt, något som får alla på Ekudden att framstå som förändringsfientliga och bakåtsträvare. Därför är det viktigt att poängtera att det inte är hela Ekudden som står bakom den här kampanjen. Varför bedrivs då denna kampanj så desperat? Enligt vår mening handlar det varken om sjukhusets möjligheter till expansion eller om djuren i skogen, utan snarare om en rädsla att få nya grannar. Vi är fler som bor på Ekudden i anslutning till skogspartiet och vi välkomnar både det nya bostadsområdet och våra nya grannar.

Stefan och Irina Ericson, Anna och Peter Jonsson, Gunbritt och Lars Palo, Ulrik Johnsson