03 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Positivt på Västra Ekudden

insändare: Byggplanerna

Vi i vår familj tillhör de som inte har skrivit på protestlistorna för byggnation på Västra Ekudden.

Vi är positiva till att man planerar för ökad inflyttning till Mariestad och till vår del av staden. Den skog som idag finns är inte möjlig att vara i. Den är en grogrund för mygg och rådjur som för med sig fästingar till våra trädgårdar.

När bostadsområdet Storskraken skulle planeras och byggas var det också många som protesterade. Idag tror jag inte att det finns någon som är fortsatt negativ.

Jag har också svårt att se att det som planeras innebär ett kalhygge. Däremot förutsätter jag att kommunen i den fortsatta planeringen tar hänsyn till viktiga naturvärden i hela Mariestad och till vår del av staden.

Ekuddenbo

Vi i vår familj tillhör de som inte har skrivit på protestlistorna för byggnation på Västra Ekudden.

Vi är positiva till att man planerar för ökad inflyttning till Mariestad och till vår del av staden. Den skog som idag finns är inte möjlig att vara i. Den är en grogrund för mygg och rådjur som för med sig fästingar till våra trädgårdar.

När bostadsområdet Storskraken skulle planeras och byggas var det också många som protesterade. Idag tror jag inte att det finns någon som är fortsatt negativ.

Jag har också svårt att se att det som planeras innebär ett kalhygge. Däremot förutsätter jag att kommunen i den fortsatta planeringen tar hänsyn till viktiga naturvärden i hela Mariestad och till vår del av staden.

Ekuddenbo