03 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Viltstängsel behövs på 202:an

insändare

Jag pendlar varje dag mellan Töreboda och Mariestad. Varje morgon och eftermiddag ser jag ett antal rådjur, men även ibland älgar. I förra veckan låg det ett påkört rådjur med överkroppen och huvudet uppe på vägbanan. Kan man inte sätta upp viltstängsel på denna väg? Det skulle minska antal viltolyckor.

Pendlare

Jag pendlar varje dag mellan Töreboda och Mariestad. Varje morgon och eftermiddag ser jag ett antal rådjur, men även ibland älgar. I förra veckan låg det ett påkört rådjur med överkroppen och huvudet uppe på vägbanan. Kan man inte sätta upp viltstängsel på denna väg? Det skulle minska antal viltolyckor.

Pendlare