01 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Vi tar ansvar – därför får Lina vänta

:

Svar till Erik Nordström (MT 25 juni)

Det stämmer att Allianspartierna M, C och Fp inte har med flytt av färjan Lina och ny broförbindelse över kanalen i den budget som nu beslutats för Töreboda kommun.

Efter att vi Moderater skrev en motion i frågan är nu en majoritet i kommunfullmäktige överens om att det borde byggas en fast förbindelse över Göta kanal vid järnvägsstationen. Även Socialdemokraterna har, strax efter oss, föreslagit detta i en motion. Vi tycker det är bra att vi är överens om att denna förbindelse kan vara viktig för utvecklingen av den östra sidan av kanalen, till exempel genom det nya bostadsområde som Törebodabostäder skissar på.

Samtidigt tar vi ansvar för ekonomin. Det innebär att vi tvingas prioritera bland flera viktiga saker. Och i denna prioritering kan vi tyvärr inte satsa pengar på en fast förbindelse över kanalen just nu. För investeringarna ska betalas. Och investerar vi för mycket så tvingas vi antingen skära ner i verksamheten, till exempel genom färre lärartjänster och lägre bemanning inom äldreomsorgen, eller skjuta fram skulderna till våra barn och barnbarn att hantera.

I vår budget har vi gjort en stor satsning på våra skolor. Vi vill skapa en bra arbetsmiljö för elever och lärare på Centralskolan genom renovering och nybyggnation. Här är vi och Socialdemokraterna i huvudsak överens. Men till skillnad från Socialdemokraterna så vill vi även satsa stort på övriga skolor, bland annat genom en utbyggnad av Kilenskolan som är väldigt trångbodd idag. Vi satsar också mycket på att få till en bra utemiljö på våra skolgårdar samt på trafiksäkerheten runt våra skolor. Och även Älgarås och Moholms skolor finns med i vår skolsatsning.

Tyvärr valde Socialdemokraterna att satsa på ett utbyggt kommunhus. Det har kostat mycket pengar som vi hade kunnat använda till andra saker och då kanske det hade varit möjligt att bygga den fasta förbindelsen över kanalen snabbare. Det vill vi och det jobbar vi för – så fort vi har råd med den.

Mikael Faleke (M) Bengt Sjöberg (M)

Svar till Erik Nordström (MT 25 juni)

Det stämmer att Allianspartierna M, C och Fp inte har med flytt av färjan Lina och ny broförbindelse över kanalen i den budget som nu beslutats för Töreboda kommun.

Efter att vi Moderater skrev en motion i frågan är nu en majoritet i kommunfullmäktige överens om att det borde byggas en fast förbindelse över Göta kanal vid järnvägsstationen. Även Socialdemokraterna har, strax efter oss, föreslagit detta i en motion. Vi tycker det är bra att vi är överens om att denna förbindelse kan vara viktig för utvecklingen av den östra sidan av kanalen, till exempel genom det nya bostadsområde som Törebodabostäder skissar på.

Samtidigt tar vi ansvar för ekonomin. Det innebär att vi tvingas prioritera bland flera viktiga saker. Och i denna prioritering kan vi tyvärr inte satsa pengar på en fast förbindelse över kanalen just nu. För investeringarna ska betalas. Och investerar vi för mycket så tvingas vi antingen skära ner i verksamheten, till exempel genom färre lärartjänster och lägre bemanning inom äldreomsorgen, eller skjuta fram skulderna till våra barn och barnbarn att hantera.

I vår budget har vi gjort en stor satsning på våra skolor. Vi vill skapa en bra arbetsmiljö för elever och lärare på Centralskolan genom renovering och nybyggnation. Här är vi och Socialdemokraterna i huvudsak överens. Men till skillnad från Socialdemokraterna så vill vi även satsa stort på övriga skolor, bland annat genom en utbyggnad av Kilenskolan som är väldigt trångbodd idag. Vi satsar också mycket på att få till en bra utemiljö på våra skolgårdar samt på trafiksäkerheten runt våra skolor. Och även Älgarås och Moholms skolor finns med i vår skolsatsning.

Tyvärr valde Socialdemokraterna att satsa på ett utbyggt kommunhus. Det har kostat mycket pengar som vi hade kunnat använda till andra saker och då kanske det hade varit möjligt att bygga den fasta förbindelsen över kanalen snabbare. Det vill vi och det jobbar vi för – så fort vi har råd med den.

Mikael Faleke (M) Bengt Sjöberg (M)