01 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Inte en krona för Lina

I S investeringsbudget för 2016 avsätter de 4 miljoner för en bro över kanalen men inte en krona för nybyggnation för Lina på annan plats. Sånt görs inte gratis och jag tror inte 4 miljoner räcker för att bygga en klaffbro där, så var är verkligheten hos er? Vi kan flyga till månen och skicka sonder med sådan precision och landa på andra platser. Ska det vara så svårt att gradera upp Lina med modern teknik att fungera utan personal på annan tid än dagtid?

Per-Olof Pettersson

I S investeringsbudget för 2016 avsätter de 4 miljoner för en bro över kanalen men inte en krona för nybyggnation för Lina på annan plats. Sånt görs inte gratis och jag tror inte 4 miljoner räcker för att bygga en klaffbro där, så var är verkligheten hos er? Vi kan flyga till månen och skicka sonder med sådan precision och landa på andra platser. Ska det vara så svårt att gradera upp Lina med modern teknik att fungera utan personal på annan tid än dagtid?

Per-Olof Pettersson