01 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

FP vill införa fri parkering i Mariestad

:

Alla vill att Mariestad ska fortsätta utvecklas, att människor ska trivas, att det skapas arbetstillfällen och att fler vill slå ner sina bopålar här. Detta för att på sikt kunna göra välfärden bättre. Folkpartiet ser med oro på utvecklingen med tomma butikslokaler och med krögare som allt för ofta kämpar för att överleva.

Vi politiker måste fråga oss vad vi kan hjälpa till med för att utveckla vår stadskärna. En bra grund att stå på är Handelsplats Mariestad, ett från början EU-finansierat projekt där näringslivet och Mariestads kommun samarbetar för att utveckla näringslivet.

Nästa steg är enligt Folkpartiet i Mariestad att införa fri parkering med P-skiva i centrum. Nuvarande parkeringssituation är ohållbar och vi anser att parkeringsavgifter går stick i stäv med syftet att göra Mariestad mer levande, trevligt och attraktivt.

Får vi väljarnas mandat på valdagen i september blir vår första åtgärd att införa P-skiva för trivseln, handelns och för den levande stadskärnans skull.

Jan Hallström

ordförande Folkpartiet Liberalerna Mariestad

Alla vill att Mariestad ska fortsätta utvecklas, att människor ska trivas, att det skapas arbetstillfällen och att fler vill slå ner sina bopålar här. Detta för att på sikt kunna göra välfärden bättre. Folkpartiet ser med oro på utvecklingen med tomma butikslokaler och med krögare som allt för ofta kämpar för att överleva.

Vi politiker måste fråga oss vad vi kan hjälpa till med för att utveckla vår stadskärna. En bra grund att stå på är Handelsplats Mariestad, ett från början EU-finansierat projekt där näringslivet och Mariestads kommun samarbetar för att utveckla näringslivet.

Nästa steg är enligt Folkpartiet i Mariestad att införa fri parkering med P-skiva i centrum. Nuvarande parkeringssituation är ohållbar och vi anser att parkeringsavgifter går stick i stäv med syftet att göra Mariestad mer levande, trevligt och attraktivt.

Får vi väljarnas mandat på valdagen i september blir vår första åtgärd att införa P-skiva för trivseln, handelns och för den levande stadskärnans skull.

Jan Hallström

ordförande Folkpartiet Liberalerna Mariestad