30 jun 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Vi bryr oss

Replik

Svar till Rune Jakobsson, MT 25/6

I penningtvättslagen finns krav på att alla banker har kännedom om sina kunder och deras ekonomiska situation som ett led i att motverka penningtvätt i hela samhället. Därför måste vi ibland ställa frågor som kan upplevas både personliga och besvärande att svara på. Vi har förståelse för om det här kan upplevas som att vi tränger oss på. Vi vill poängtera att vi måste ställa dessa frågor till alla våra kunder. Politikerna vill att vi tillsammans med andra banker och finansinstitut i hela Europa ska minimera risken för att du som kund och vi som bank blir utnyttjade för kriminella aktiviteter. Därför bryr vi oss även på detta sätt som kundägt bolag för att skydda dig som kund.

Carl Henrik Ohlsson

Vd, Länsförsäkringar Skaraborg

Svar till Rune Jakobsson, MT 25/6

I penningtvättslagen finns krav på att alla banker har kännedom om sina kunder och deras ekonomiska situation som ett led i att motverka penningtvätt i hela samhället. Därför måste vi ibland ställa frågor som kan upplevas både personliga och besvärande att svara på. Vi har förståelse för om det här kan upplevas som att vi tränger oss på. Vi vill poängtera att vi måste ställa dessa frågor till alla våra kunder. Politikerna vill att vi tillsammans med andra banker och finansinstitut i hela Europa ska minimera risken för att du som kund och vi som bank blir utnyttjade för kriminella aktiviteter. Därför bryr vi oss även på detta sätt som kundägt bolag för att skydda dig som kund.

Carl Henrik Ohlsson

Vd, Länsförsäkringar Skaraborg