30 jun 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Kommunen försöker mörka

:

Kommentarer till artikel om västra Ekudden den 11 juni 2014.

Tydligen är stadsplanechef Tina Karling Hellsvik lika dålig på att läsa plankartor som hon är på att informera berörda parter. Första informationen om vad som pågick fick vi när vi hörde motorsågarnas buller och såg träden falla. Först efter två dagars kontakt med kommunen fick vi den chockartade informationen om planerna på ett stort kalhygge. Var skall ridån mot Kolarbacksvägen placeras då tomterna går ut mot Kolarbackens trottoar och jag betvivlar starkt att tomtägarna avstår från egen mark till fromma för en trädridå.

Planen visar ett grönområde mot söder men det grönområdet är sjukhusets parkeringsplats och sjukhusets gräsmatta. Mot väster finns ett naturområde på 30 – 40 m inritat men om du inbillar Dig att de träden skall få stå kvar hugger du i sten. Antingen kommer tomtköparna att kräva att träden glesas ut så att de får sjöutsikt eller så kommer ganska snart samma sak ske som hänt väster om befintliga Ekudden där stormarna har fällt de sista resterna av skogen.

Vidare påstår Tina Karling Hellsvik att det inte har framkommit att det finns hotade arter i området - ytterligare ett ogrundat påstående. Det är säkerligen riktigt att det idag inte finns något djurliv – det har kommunen med sin upphuggning av skogsgatorna tillfälligt lyckats att skrämma bort. För 10 år sedan innan kommunen började fälla träden med fågelholkarna hade vi flera fågelholkar med häckande flugsnappare – idag ser vi dem endast på kort. I skogen har funnits rådjur, älgar, harar, grävlingar, rävar och ekorrar. För att inte nämna alla fåglar både stora och små och utöver de allra vanligaste småfåglarna – finns hackspettar, domherrar och nötväckor. I vassen utanför häckar rördrom och fiskgjuse. Det vi nu hoppas på är att djurlivet återvänder när kommunen har blivit tvingad att avsluta sina framstötar med utökad bebyggelse.

Från juni 2013 och fram till idag har kommunen på alla sätt försökt att dölja vad som sker för oss boende genom att lägga möten där kalhygget skall bestämmas på sådan tid då många är bortresta och med endast tre veckors yttrandetid för att vi inte skall hinna reagera.

Vi har fått ett fantastiskt gensvar på vår protestlista mot kalhygget som vi gick runt med till de boende. En överväldigande majoritet inom Ekudden (runt 80 %) har skrivit på vår lista.

Stellan Sundler

Kommentarer till artikel om västra Ekudden den 11 juni 2014.

Tydligen är stadsplanechef Tina Karling Hellsvik lika dålig på att läsa plankartor som hon är på att informera berörda parter. Första informationen om vad som pågick fick vi när vi hörde motorsågarnas buller och såg träden falla. Först efter två dagars kontakt med kommunen fick vi den chockartade informationen om planerna på ett stort kalhygge. Var skall ridån mot Kolarbacksvägen placeras då tomterna går ut mot Kolarbackens trottoar och jag betvivlar starkt att tomtägarna avstår från egen mark till fromma för en trädridå.

Planen visar ett grönområde mot söder men det grönområdet är sjukhusets parkeringsplats och sjukhusets gräsmatta. Mot väster finns ett naturområde på 30 – 40 m inritat men om du inbillar Dig att de träden skall få stå kvar hugger du i sten. Antingen kommer tomtköparna att kräva att träden glesas ut så att de får sjöutsikt eller så kommer ganska snart samma sak ske som hänt väster om befintliga Ekudden där stormarna har fällt de sista resterna av skogen.

Vidare påstår Tina Karling Hellsvik att det inte har framkommit att det finns hotade arter i området - ytterligare ett ogrundat påstående. Det är säkerligen riktigt att det idag inte finns något djurliv – det har kommunen med sin upphuggning av skogsgatorna tillfälligt lyckats att skrämma bort. För 10 år sedan innan kommunen började fälla träden med fågelholkarna hade vi flera fågelholkar med häckande flugsnappare – idag ser vi dem endast på kort. I skogen har funnits rådjur, älgar, harar, grävlingar, rävar och ekorrar. För att inte nämna alla fåglar både stora och små och utöver de allra vanligaste småfåglarna – finns hackspettar, domherrar och nötväckor. I vassen utanför häckar rördrom och fiskgjuse. Det vi nu hoppas på är att djurlivet återvänder när kommunen har blivit tvingad att avsluta sina framstötar med utökad bebyggelse.

Från juni 2013 och fram till idag har kommunen på alla sätt försökt att dölja vad som sker för oss boende genom att lägga möten där kalhygget skall bestämmas på sådan tid då många är bortresta och med endast tre veckors yttrandetid för att vi inte skall hinna reagera.

Vi har fått ett fantastiskt gensvar på vår protestlista mot kalhygget som vi gick runt med till de boende. En överväldigande majoritet inom Ekudden (runt 80 %) har skrivit på vår lista.

Stellan Sundler