18 jun 2014 09:09

07 jan 2015 11:59

Svar angående färjan Lina Töreboda

INSÄNDARE :

Svar till Per-Olof Pettersson angående färjan Lina i Töreboda. Läste dina tankar under Fria ord angående vår lilla men ack så kära färja över Göta kanal.

Vill förtydliga för dig det som kanske inte framgick i debatten i fullmäktige i måndags och som du tar upp i din insändare. Från kommunens sida har vi en mycket bra dialog med kanalbolaget och till exempel har undertecknad blivit invald i en styrgrupp där vi diskuterar Göta kanal och marknadsföringen av detta populära besöksmål.

Vi har också tidigare, genom våra duktiga tjänstemän haft en diskussion angående broförbindelse, och denna diskussion pågår fortlöpande. Det är en självklarhet för oss i kommunen att ha en bra dialog med kanalbolaget, även om allt inte finns på papper!

Vad beträffar AME:s engagemang eller skollediga ungdomars sommararbete, vill jag betona att alla gör ett bra jobb med att sköta bemanningen på färjan, men när och om det i framtiden blir en broförbindelse, får vi naturligtvis försöka hitta andra sysselsättningar som ersätter arbetet med färjan Lina.

För oss (S, V, MP) är det en självklarhet att vi lyssnar på våra invånare, och vi får ständigt propåer och uppvaktningar från boende som vill ha en broförbindelse över Göta kanal. Därför vill vi jobba vidare med denna fråga, och som jag sa i måndags så kommer färjan Lina naturligtvis finnas kvar, men i en annan form.

Lars-Åke Bergman

Kommunalråd Töreboda kommun

Svar till Per-Olof Pettersson angående färjan Lina i Töreboda. Läste dina tankar under Fria ord angående vår lilla men ack så kära färja över Göta kanal.

Vill förtydliga för dig det som kanske inte framgick i debatten i fullmäktige i måndags och som du tar upp i din insändare. Från kommunens sida har vi en mycket bra dialog med kanalbolaget och till exempel har undertecknad blivit invald i en styrgrupp där vi diskuterar Göta kanal och marknadsföringen av detta populära besöksmål.

Vi har också tidigare, genom våra duktiga tjänstemän haft en diskussion angående broförbindelse, och denna diskussion pågår fortlöpande. Det är en självklarhet för oss i kommunen att ha en bra dialog med kanalbolaget, även om allt inte finns på papper!

Vad beträffar AME:s engagemang eller skollediga ungdomars sommararbete, vill jag betona att alla gör ett bra jobb med att sköta bemanningen på färjan, men när och om det i framtiden blir en broförbindelse, får vi naturligtvis försöka hitta andra sysselsättningar som ersätter arbetet med färjan Lina.

För oss (S, V, MP) är det en självklarhet att vi lyssnar på våra invånare, och vi får ständigt propåer och uppvaktningar från boende som vill ha en broförbindelse över Göta kanal. Därför vill vi jobba vidare med denna fråga, och som jag sa i måndags så kommer färjan Lina naturligtvis finnas kvar, men i en annan form.

Lars-Åke Bergman

Kommunalråd Töreboda kommun