03 jun 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Häcken är okej

Replik

Svar till ”Flanör”, MT 22/5

Bäste flanör, du kan vara lugn. Häcken vid korsningen Leksbergsvägen/ Leverstadvägen är privatfinansierad. Häcken sitter även på rätt avstånd från korsningen enligt kommunens riktlinjer. Har du ytterligare frågor angående ämnet är du välkommen till oss med dessa.

Vänligen

Husägarna på hörnet

Svar till ”Flanör”, MT 22/5

Bäste flanör, du kan vara lugn. Häcken vid korsningen Leksbergsvägen/ Leverstadvägen är privatfinansierad. Häcken sitter även på rätt avstånd från korsningen enligt kommunens riktlinjer. Har du ytterligare frågor angående ämnet är du välkommen till oss med dessa.

Vänligen

Husägarna på hörnet