02 jun 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Gullspång i bottenläge

Insändare: Näst sämst i ny rankning

Enligt tidningen Fokus är Gullspång landets näst sämsta boendekommun av Sveriges 290 kommuner. Vid genomläsning av det omfattande reportaget kommer man osökt in på Lennart Bergelins bevingade ord: The botten is nådd.

Det är kanske något orättvist. Gullspångs kommun befinner sig inte där. Kommunen ligger på plats 289 i Sverige, och har en kommun efter sig.

Handelshögskolan i Jönköping har tagit fram ett Bäst-Bo-index för Sveriges kommuner. Följande variabler ingår i index:

• Bäst att vara ung i

• Bäst att ha familj i

• Bäst att arbeta i

• Bäst att vara äldre i

• Fundamentala variabler

Under de olika kategorierna ligger sedan 45 undervariabler, som till exempel mobbning, slutbetyg åk 9, ungdomsarbetslöshet, huspriser, öppenhet, tolerans, ohälsotal, kommunalskatt, inkomst, befolkningstillväxt, tillgång till bredband.

För ett år sedan publicerade Villaägarnas Riksförbund en liknande undersökning. Man hade då sett på kostnader för el, vatten och sophämtning.

Gullspångs kommun var då dyrast i Skaraborg. Det kostade enligt utredningen närmare 4 000 kr mer per år att bo i småhus i Gullspång än i Mariestad och 5 000 kr mer än i Töreboda.

Vem är beredd att flytta till Gullspångs kommun och betala 5 - 10 000 kr mer per år än i en annan kommun? Dessutom är servicen sämre inom flera områden.

Varför är mobbningssiffrorna så höga i Gullspång och varför är toleransen och öppenheten så låg?

Varför har kommunen nästan det högsta ohälsotalet bland Sveriges kommuner?

Vad har samarbetet med Mariestad och Töreboda kommuner gett? Har det lett till högre kompetens och lägre kostnader?

Infrastrukturen försämras. Buss- och tågförbindelser försvinner.

Landshövdingen för Västra Götaland var häromsistens på besök i kommunen. Vad hade han för uppfattning om brorivning över Gullspångsälven?

De ledande politikerna har inga svar eller förslag till lösningar. I stället vill de höja avgifter och taxor ytterligare.

Kommunfullmäktiges sammanträden är oftast fyllda med informationspunkter, men de här frågorna diskuteras eller debatteras aldrig.

Jag föreslår att Fokus utredning skickas ut till alla ledamöter, och därefter håller fullmäktige ett sammanträde med inriktning på problemen i Gullspångs kommun.

Hans-Göran Larsson

Gullspång

Enligt tidningen Fokus är Gullspång landets näst sämsta boendekommun av Sveriges 290 kommuner. Vid genomläsning av det omfattande reportaget kommer man osökt in på Lennart Bergelins bevingade ord: The botten is nådd.

Det är kanske något orättvist. Gullspångs kommun befinner sig inte där. Kommunen ligger på plats 289 i Sverige, och har en kommun efter sig.

Handelshögskolan i Jönköping har tagit fram ett Bäst-Bo-index för Sveriges kommuner. Följande variabler ingår i index:

• Bäst att vara ung i

• Bäst att ha familj i

• Bäst att arbeta i

• Bäst att vara äldre i

• Fundamentala variabler

Under de olika kategorierna ligger sedan 45 undervariabler, som till exempel mobbning, slutbetyg åk 9, ungdomsarbetslöshet, huspriser, öppenhet, tolerans, ohälsotal, kommunalskatt, inkomst, befolkningstillväxt, tillgång till bredband.

För ett år sedan publicerade Villaägarnas Riksförbund en liknande undersökning. Man hade då sett på kostnader för el, vatten och sophämtning.

Gullspångs kommun var då dyrast i Skaraborg. Det kostade enligt utredningen närmare 4 000 kr mer per år att bo i småhus i Gullspång än i Mariestad och 5 000 kr mer än i Töreboda.

Vem är beredd att flytta till Gullspångs kommun och betala 5 - 10 000 kr mer per år än i en annan kommun? Dessutom är servicen sämre inom flera områden.

Varför är mobbningssiffrorna så höga i Gullspång och varför är toleransen och öppenheten så låg?

Varför har kommunen nästan det högsta ohälsotalet bland Sveriges kommuner?

Vad har samarbetet med Mariestad och Töreboda kommuner gett? Har det lett till högre kompetens och lägre kostnader?

Infrastrukturen försämras. Buss- och tågförbindelser försvinner.

Landshövdingen för Västra Götaland var häromsistens på besök i kommunen. Vad hade han för uppfattning om brorivning över Gullspångsälven?

De ledande politikerna har inga svar eller förslag till lösningar. I stället vill de höja avgifter och taxor ytterligare.

Kommunfullmäktiges sammanträden är oftast fyllda med informationspunkter, men de här frågorna diskuteras eller debatteras aldrig.

Jag föreslår att Fokus utredning skickas ut till alla ledamöter, och därefter håller fullmäktige ett sammanträde med inriktning på problemen i Gullspångs kommun.

Hans-Göran Larsson

Gullspång