02 jun 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Det blev resultatet av löftena

insändare: Regionpolitik

Nog har man anledning att blir förvånad hur politiker kan bete sig i regionen och även i kommunen.

I MT kunde man läsa att man har en underbalanserad budget med 750 milijoner 2015. Nu börjar man skämmas tydligen och måste se till att man höjer skatten inför överlämnat av ansvaret till en kommande regionledning. De har tydligen kommit underfund med hur illa de skött ekonomin i regionen och förbereder sig på reträtt. Med all rätt!

I nästa artikel i MT skriver man trots ovanstående att man skall bygga ett Regionens hus i Skövde.

I Mariestad finns ju ett Regionens hus som skulle kunna användas utan sådana investeringar och få plats med de 360 platserna. Man skall flytta 35 medarbetare från Mariestad och i nästa tag skall man flytta tillbaka 35 till sjukhuset i Mariestad. Motivet tycks vara att man måste ha ett hus nära resecentrum i Skövde? Hur kan en ansvarig regionstyrelse leka med skattebetalarnas pengar på detta sätt? Inget att undra över att andra regioner använder Västra Götalandsregionen som ett avskräckande exempel på svindleri av skattepengar. När regionen bildades lovades Mariestad guld och gröna skogar och inga indragningar av personal skulle ske. Med alla de indragningar som gjorts och förflyttningar av personal, inte minst till Skövde, är väl siffran av alla dessa åtgärder säkert 350 personer.

Men hur kan kommunledningen i Mariestad vara överens med regionledningen att hela tiden smygvägen plocka bort sysselsättning från Mariestad trots alla fina löften? Inför kommande valet i september måste alla ”Skaraborgare” se till att den inkompetens som råder i nuvarande regionledning byts ut. Har verkligen inte Abrahamsson kommit underfund med vad resultatet blir för Mariestads kommun? Alla politiker i Mariestad oavsett politisk hemhörighet måste som en man/kvinna protestera högljutt.

Man talar i en artikel att kommunledningen i Mariestad har godkänt detta stora misstag. Borde inte dessa snabbt ställa sina platser till förfogande till lämpligare personer? Börja att resa er med insändare i mängder mot det beslut som tydligen skall äga rum om någon tid. Se till att detta beslut inte fattas förrän efter valet i september då man kunnat plocka bort den grupp som av allt att döma saknar ekonomiskt tänkande. Och framförallt saknar förmåga att läsa vilka löften som gavs till Mariestad och Skaraborgarna när regionen blev verklighet. Gårdagen kan vi inte få tillbaka, men morgondagen är vår att vinna eller förlora!

Låt det inte bli det sista! Ingenting är så bra i politiken som ett kort minne. Kanske regionledningens slogan!

Ulf Svensson

Nog har man anledning att blir förvånad hur politiker kan bete sig i regionen och även i kommunen.

I MT kunde man läsa att man har en underbalanserad budget med 750 milijoner 2015. Nu börjar man skämmas tydligen och måste se till att man höjer skatten inför överlämnat av ansvaret till en kommande regionledning. De har tydligen kommit underfund med hur illa de skött ekonomin i regionen och förbereder sig på reträtt. Med all rätt!

I nästa artikel i MT skriver man trots ovanstående att man skall bygga ett Regionens hus i Skövde.

I Mariestad finns ju ett Regionens hus som skulle kunna användas utan sådana investeringar och få plats med de 360 platserna. Man skall flytta 35 medarbetare från Mariestad och i nästa tag skall man flytta tillbaka 35 till sjukhuset i Mariestad. Motivet tycks vara att man måste ha ett hus nära resecentrum i Skövde? Hur kan en ansvarig regionstyrelse leka med skattebetalarnas pengar på detta sätt? Inget att undra över att andra regioner använder Västra Götalandsregionen som ett avskräckande exempel på svindleri av skattepengar. När regionen bildades lovades Mariestad guld och gröna skogar och inga indragningar av personal skulle ske. Med alla de indragningar som gjorts och förflyttningar av personal, inte minst till Skövde, är väl siffran av alla dessa åtgärder säkert 350 personer.

Men hur kan kommunledningen i Mariestad vara överens med regionledningen att hela tiden smygvägen plocka bort sysselsättning från Mariestad trots alla fina löften? Inför kommande valet i september måste alla ”Skaraborgare” se till att den inkompetens som råder i nuvarande regionledning byts ut. Har verkligen inte Abrahamsson kommit underfund med vad resultatet blir för Mariestads kommun? Alla politiker i Mariestad oavsett politisk hemhörighet måste som en man/kvinna protestera högljutt.

Man talar i en artikel att kommunledningen i Mariestad har godkänt detta stora misstag. Borde inte dessa snabbt ställa sina platser till förfogande till lämpligare personer? Börja att resa er med insändare i mängder mot det beslut som tydligen skall äga rum om någon tid. Se till att detta beslut inte fattas förrän efter valet i september då man kunnat plocka bort den grupp som av allt att döma saknar ekonomiskt tänkande. Och framförallt saknar förmåga att läsa vilka löften som gavs till Mariestad och Skaraborgarna när regionen blev verklighet. Gårdagen kan vi inte få tillbaka, men morgondagen är vår att vinna eller förlora!

Låt det inte bli det sista! Ingenting är så bra i politiken som ett kort minne. Kanske regionledningens slogan!

Ulf Svensson