12 maj 2014 06:00

23 jan 2015 14:36

Tyst markering på torget

Replik: Manifestation mot rasism

Svar till: ”Står upp för de demokratiska principerna”, MT 7/5

Det är i en upprörd insändare vi läser om den manifestation som pågick i samband med Jimmie Åkessons besök i Mariestad den 5/5, en manifestation som vi tillsammans tog initiativ till för allas lika värde. I insändaren läser vi att vår manifestation grundades på okunskap, så var inte fallet. Orsaken till varför vi valde att manifestera i tystnad var att vi ville ta ställning mot en politik som vi inte står för. Vi ville göra detta på ett demokratiskt vis och valde därför en tyst manifestation där vi kunde uttrycka vår åsikt utan att hindra Jimmie från att uttrycka sin.

På samma sätt som Jimmie har full rätt att besöka Mariestad och tala till de som sympatiserar med honom är det vår demokratiska rätt att visa vår ståndpunkt, och självklart spelar det stor roll att det är Sverigedemokraterna som ifrågasätts eftersom det är det enda riksdagspartiet som fruktar ett samhälle där alla människor inte har samma etnicitet, sexualitet, funktionalitet och kön.

Sympatisör med Sverigedemokraterna eller inte, så är ålder irrelevant i sammanhanget eftersom det framkom tydligt att människor, oavsett ålder, valde att vända ryggarna för att sprida ett budskap och sätta ner en fot. Det var barn, vuxna och äldre som samlades på torget för att manifestera mot den politik som vi tillsammans inte tror på. Vi gjorde detta i tystnad för att båda parter skulle kunna uttrycka sin åsikt. Det hade gått att bruka både våldsamma och verbala strategier för att hindra Torgmötet men vi valde en tyst manifestation för att respektera demokratin och allas rätt att göra sin röst hörd.

Elin Udén, Regina Jernberg & Jennie Hilli Sjöqvist

Svar till: ”Står upp för de demokratiska principerna”, MT 7/5

Det är i en upprörd insändare vi läser om den manifestation som pågick i samband med Jimmie Åkessons besök i Mariestad den 5/5, en manifestation som vi tillsammans tog initiativ till för allas lika värde. I insändaren läser vi att vår manifestation grundades på okunskap, så var inte fallet. Orsaken till varför vi valde att manifestera i tystnad var att vi ville ta ställning mot en politik som vi inte står för. Vi ville göra detta på ett demokratiskt vis och valde därför en tyst manifestation där vi kunde uttrycka vår åsikt utan att hindra Jimmie från att uttrycka sin.

På samma sätt som Jimmie har full rätt att besöka Mariestad och tala till de som sympatiserar med honom är det vår demokratiska rätt att visa vår ståndpunkt, och självklart spelar det stor roll att det är Sverigedemokraterna som ifrågasätts eftersom det är det enda riksdagspartiet som fruktar ett samhälle där alla människor inte har samma etnicitet, sexualitet, funktionalitet och kön.

Sympatisör med Sverigedemokraterna eller inte, så är ålder irrelevant i sammanhanget eftersom det framkom tydligt att människor, oavsett ålder, valde att vända ryggarna för att sprida ett budskap och sätta ner en fot. Det var barn, vuxna och äldre som samlades på torget för att manifestera mot den politik som vi tillsammans inte tror på. Vi gjorde detta i tystnad för att båda parter skulle kunna uttrycka sin åsikt. Det hade gått att bruka både våldsamma och verbala strategier för att hindra Torgmötet men vi valde en tyst manifestation för att respektera demokratin och allas rätt att göra sin röst hörd.

Elin Udén, Regina Jernberg & Jennie Hilli Sjöqvist