14 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Förbättra återvinningen i Töreboda

insändare

Vi undrar om det inte går att utöka asfalteringen vid återvinningsplatsen vid Sötåsenvägen. Som det är nu så är det bara asfalterat en körbana in och när man öppnar dörren för att gå ut så trampar man i stora vattenpölar. När man sedan ska köra därifrån får man köra i vattengroparna och bilen blir smutsig. Det blir att tvätta bilen efter sådana besök och det är väl inte optimalt miljövänligt. Många drar sig för att besöka återvinningen och så ska det väl inte vara?

Återvinnare

Vi undrar om det inte går att utöka asfalteringen vid återvinningsplatsen vid Sötåsenvägen. Som det är nu så är det bara asfalterat en körbana in och när man öppnar dörren för att gå ut så trampar man i stora vattenpölar. När man sedan ska köra därifrån får man köra i vattengroparna och bilen blir smutsig. Det blir att tvätta bilen efter sådana besök och det är väl inte optimalt miljövänligt. Många drar sig för att besöka återvinningen och så ska det väl inte vara?

Återvinnare