09 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:34

Varför låter ni det ske?

insändare: Köttproduktion och djurskydd

Många EU-länder – t ex Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna – bryter mot EU:s regler om fri konkurrens på lika villkor, när de föder upp djur som ska bli till kött. Dessa länder (och flera andra) nonchalerar EU:s djurskyddsregler sedan många år, för att minska sina uppfödningskostnader. Deras djurfabriksägare sparar in på utrymme, personal, veterinärkostnader och stimulans för djuren och kan därför sälja sitt kött till lägre pris än svenska köttproducenter. Svenska producenter konkurreras ut p g a högre uppfödnings-kostnader, eftersom de följer EU:s djurskyddsregler. Svenska bönder, djurskötare, transport- och slakteriarbetare blir arbetslösa.

Varför anmäler inte ni svenska politiker Danmark, Tyskland med fler länder till EU-kommissionen, eftersom länderna år efter år bryter mot djurskyddsreglerna och därmed förhindrar konkurrens på lika villkor? Ordföranden för de danska grisproducenterna erkände för några veckor sedan i Rapport att de kuperar svansarna på alla kultingar, trots att det är förbjudet (direktiv EC 2001/93). EU:s kontrollanter har flera gånger anmärkt på de olämpliga förhållandena och svansstympningarna i grisstallen i flera EU-länder.

Varför tillåter ni svenska politiker att de utländska djurproducenterna kan fortsätta att ostraffat bryta mot djurskydds- och därmed också konkurrensvillkoren år efter år, vilket drabbar de plågade djuren liksom svenska bönder och arbetare? Varför?

(Egentligen är väl detta en fråga för de svenska EU-politikerna, som jag mangrant skickat den till. Ingen har dock svarat på frågan).

Ylva Gefvert

Många EU-länder – t ex Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna – bryter mot EU:s regler om fri konkurrens på lika villkor, när de föder upp djur som ska bli till kött. Dessa länder (och flera andra) nonchalerar EU:s djurskyddsregler sedan många år, för att minska sina uppfödningskostnader. Deras djurfabriksägare sparar in på utrymme, personal, veterinärkostnader och stimulans för djuren och kan därför sälja sitt kött till lägre pris än svenska köttproducenter. Svenska producenter konkurreras ut p g a högre uppfödnings-kostnader, eftersom de följer EU:s djurskyddsregler. Svenska bönder, djurskötare, transport- och slakteriarbetare blir arbetslösa.

Varför anmäler inte ni svenska politiker Danmark, Tyskland med fler länder till EU-kommissionen, eftersom länderna år efter år bryter mot djurskyddsreglerna och därmed förhindrar konkurrens på lika villkor? Ordföranden för de danska grisproducenterna erkände för några veckor sedan i Rapport att de kuperar svansarna på alla kultingar, trots att det är förbjudet (direktiv EC 2001/93). EU:s kontrollanter har flera gånger anmärkt på de olämpliga förhållandena och svansstympningarna i grisstallen i flera EU-länder.

Varför tillåter ni svenska politiker att de utländska djurproducenterna kan fortsätta att ostraffat bryta mot djurskydds- och därmed också konkurrensvillkoren år efter år, vilket drabbar de plågade djuren liksom svenska bönder och arbetare? Varför?

(Egentligen är väl detta en fråga för de svenska EU-politikerna, som jag mangrant skickat den till. Ingen har dock svarat på frågan).

Ylva Gefvert