09 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:34

Elektrifiera hela sträckan samtidigt

insändare: Kinnekullebanan

Angående Kinnekulletåget: Örebro–Mariestad–Lidköping–Göteborg. Region Väst föreslår nedanstående lösning:

”År 2020 föreslås Kinnekullebanan elektrifieras på sträckan Håkantorp–Lidköping och att även Göteborgsturerna läggs om till Tvåstad och integreras i Tvåstadspendeln som trafikerar Tvåstad–Göteborg. Därmed sammankopplas arbetsmarknaderna i nordvästra Skaraborg med Tvåstad och det blir fler resmöjligheter till Göteborg utan omstigning. Åtgärderna innebär att en del av busstrafiken i Skaraborg måste anpassas. 2035 föreslås resterande del av Kinnekullebanan, Lidköping–Gårdsjö, elektrifieras. I och med detta kommer alla banor i Västra Götaland vara elektrifierade och dieselepoken vara avslutad Tågtrafikens utbud till och från Örebro utökas successivt under åren fram till 2035.”

Jag anser att hela sträckan, Örebro-Mariestad-Lidköping-Göteborg ska elektrifieras samtidigt år 2020. Görs inte detta så måste de som åker från till exempel Mariestad kliva av i Lidköping och byta till annat tåg eller buss för att kunna ta sig till till exempel Göteborg.

Kinnekullebanan är mycket viktig för industrins och våra jobbs skull!

Göran Hellström

Fp Mariestad

Angående Kinnekulletåget: Örebro–Mariestad–Lidköping–Göteborg. Region Väst föreslår nedanstående lösning:

”År 2020 föreslås Kinnekullebanan elektrifieras på sträckan Håkantorp–Lidköping och att även Göteborgsturerna läggs om till Tvåstad och integreras i Tvåstadspendeln som trafikerar Tvåstad–Göteborg. Därmed sammankopplas arbetsmarknaderna i nordvästra Skaraborg med Tvåstad och det blir fler resmöjligheter till Göteborg utan omstigning. Åtgärderna innebär att en del av busstrafiken i Skaraborg måste anpassas. 2035 föreslås resterande del av Kinnekullebanan, Lidköping–Gårdsjö, elektrifieras. I och med detta kommer alla banor i Västra Götaland vara elektrifierade och dieselepoken vara avslutad Tågtrafikens utbud till och från Örebro utökas successivt under åren fram till 2035.”

Jag anser att hela sträckan, Örebro-Mariestad-Lidköping-Göteborg ska elektrifieras samtidigt år 2020. Görs inte detta så måste de som åker från till exempel Mariestad kliva av i Lidköping och byta till annat tåg eller buss för att kunna ta sig till till exempel Göteborg.

Kinnekullebanan är mycket viktig för industrins och våra jobbs skull!

Göran Hellström

Fp Mariestad