09 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Säker och trygg kommun i Töreboda

Vi undrar om ni följer upp det ni skickar ut angående buskar och grenar som hänger ut över trottoarer? Det vore inte fel om ni åkte runt och tittade. Skräckexemplet är nog hörnet Sötåsenvägen och Halnavägen, där det växer en häck som är en ren trafikfara. Om vi ska ha en säker och trygg kommun så måste ni också ta tag i detta.

Säker men inte trygg

Vi undrar om ni följer upp det ni skickar ut angående buskar och grenar som hänger ut över trottoarer? Det vore inte fel om ni åkte runt och tittade. Skräckexemplet är nog hörnet Sötåsenvägen och Halnavägen, där det växer en häck som är en ren trafikfara. Om vi ska ha en säker och trygg kommun så måste ni också ta tag i detta.

Säker men inte trygg