09 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Bryt blockpolitiken

Jag tror faktiskt att ett blocköverskridande samarbete vore det bästa för Sverige.

Eftersom det är ”de fyras gäng” som styr EU, det vill säga Tyskland, Storbritannien Frankrike och Italien så får bonden och allmogen vackert finna sig i att om de vill få EU-bidrag så bestäms detta av Bryssel.

Då vi endast utgör ”satellitstater” till de som bestämmer agendan för övriga länder, skulle inte skillnaden när det gäller jobb, skola, vård, omsorg etc. bli märkbart förändrad.

Att kompromissa är ju ett vedertaget begrepp inom politiken sedan länge. Jag tror faktiskt att det finns mycket kompetens i båda blocken som skulle göra Sverige till ett föregångsland.

Jonny "Gitarr" Dahlberg

Jag tror faktiskt att ett blocköverskridande samarbete vore det bästa för Sverige.

Eftersom det är ”de fyras gäng” som styr EU, det vill säga Tyskland, Storbritannien Frankrike och Italien så får bonden och allmogen vackert finna sig i att om de vill få EU-bidrag så bestäms detta av Bryssel.

Då vi endast utgör ”satellitstater” till de som bestämmer agendan för övriga länder, skulle inte skillnaden när det gäller jobb, skola, vård, omsorg etc. bli märkbart förändrad.

Att kompromissa är ju ett vedertaget begrepp inom politiken sedan länge. Jag tror faktiskt att det finns mycket kompetens i båda blocken som skulle göra Sverige till ett föregångsland.

Jonny "Gitarr" Dahlberg