09 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

När Sverigedemokraterna är viktigare än politiken.

insändare

Enligt Kenneth Carl(s)son behövs det två för att dansa tango, men uppenbarligen behövs det endast en för att dra en vals!

Har inte herr Carlsson någon annan politik än att hetsa Sverigedemokraternas väljare?

Det närmar sig valet och det är angeläget att höra vad det stora partiet har för tankar om framtiden och vad de har gjort den här perioden.

De större satsningarna den här mandatperioden är alliansens politik och tar man bort dessa, ja vad återstår då förutom hets och maktfullkomlighet?

Folkpartiet är ett liberalt parti som värnar om den enskildes rätt att välja. Det är en överordnad rättighet enligt Fp. Oavsett vad vi tycker om andra partiers politik.

Ursula Evje och Krister Dahl,

Fp Töreboda

Enligt Kenneth Carl(s)son behövs det två för att dansa tango, men uppenbarligen behövs det endast en för att dra en vals!

Har inte herr Carlsson någon annan politik än att hetsa Sverigedemokraternas väljare?

Det närmar sig valet och det är angeläget att höra vad det stora partiet har för tankar om framtiden och vad de har gjort den här perioden.

De större satsningarna den här mandatperioden är alliansens politik och tar man bort dessa, ja vad återstår då förutom hets och maktfullkomlighet?

Folkpartiet är ett liberalt parti som värnar om den enskildes rätt att välja. Det är en överordnad rättighet enligt Fp. Oavsett vad vi tycker om andra partiers politik.

Ursula Evje och Krister Dahl,

Fp Töreboda