08 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

(S)krämmande demokratisyn i Töreboda

Replik:

Svar till Kenneth Carlsson (S), MT Debatt 3/4

Att en ledande socialdemokrat som Kenneth Carlsson, ordförande för vård- och omsorgsutskottet i Töreboda, kan ha en så skev bild av demokrati gör oss mörkrädda.

Det är att visa förakt mot både invånarna i Töreboda och demokratin när han i sin debattartikel säger att han vill kasta ut Sverigedemokraterna från kommunfullmäktige.

Den synen på demokrati, det vill säga att kasta ut oliktänkande, finns tyvärr kvar på sina håll i världen. Men den hör inte hemma i Töreboda. I en demokrati bestämmer väljarna vilka som ska styra kommunen. Och tillräckligt många ansåg att partiet skulle ha en plats.

Det är bara för Kenneth Carlsson att gilla läget. Eller att lämna politiken om du har svårt för att alla inte tycker som du.

Moderaterna har ingen överenskommelse med något annat parti. Men vi välkomnar alla att ställa sig bakom våra förslag. Vi skäms inte för att ett visst parti ställer sig bakom oss. Även ni Socialdemokrater röstar ibland på våra förslag.

Bengt Sjöberg

Mikael Faleke

Moderaterna i Töreboda

Svar till Kenneth Carlsson (S), MT Debatt 3/4

Att en ledande socialdemokrat som Kenneth Carlsson, ordförande för vård- och omsorgsutskottet i Töreboda, kan ha en så skev bild av demokrati gör oss mörkrädda.

Det är att visa förakt mot både invånarna i Töreboda och demokratin när han i sin debattartikel säger att han vill kasta ut Sverigedemokraterna från kommunfullmäktige.

Den synen på demokrati, det vill säga att kasta ut oliktänkande, finns tyvärr kvar på sina håll i världen. Men den hör inte hemma i Töreboda. I en demokrati bestämmer väljarna vilka som ska styra kommunen. Och tillräckligt många ansåg att partiet skulle ha en plats.

Det är bara för Kenneth Carlsson att gilla läget. Eller att lämna politiken om du har svårt för att alla inte tycker som du.

Moderaterna har ingen överenskommelse med något annat parti. Men vi välkomnar alla att ställa sig bakom våra förslag. Vi skäms inte för att ett visst parti ställer sig bakom oss. Även ni Socialdemokrater röstar ibland på våra förslag.

Bengt Sjöberg

Mikael Faleke

Moderaterna i Töreboda