08 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Mostugan i Töreboda

Vi undrar när kommunen ska renovera Mostugan i Töreboda innan den förfaller helt? Det är svarta mögelfläckar och putsen faller bort på väggarna i omklädningsrummen. Golvmattor lossar mm. Det är synd att låta en sån fin anläggning bli så misskött. Det vore inte fel om det blev asfalterat fram till stugan också, det är ju bara ca:200 meter. Vägen är stundtals så gropig och dålig så många drar sig för att åka dit. Vi hoppas att få ett svar från kommunen.

En glad motionär

Vi undrar när kommunen ska renovera Mostugan i Töreboda innan den förfaller helt? Det är svarta mögelfläckar och putsen faller bort på väggarna i omklädningsrummen. Golvmattor lossar mm. Det är synd att låta en sån fin anläggning bli så misskött. Det vore inte fel om det blev asfalterat fram till stugan också, det är ju bara ca:200 meter. Vägen är stundtals så gropig och dålig så många drar sig för att åka dit. Vi hoppas att få ett svar från kommunen.

En glad motionär