07 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Stäng Sverige

insändare

Nu bedrivs ett kraftigt ökat samarbete mellan EU-länderna pga den massivt ökade gränsöverskridande brottsligheten. Jo tack, vi har väl alla både själva drabbats och läst om både båtstölder, mc-stölder, dieselstölder, kopparstölder mm. Men jag har ett förslag som skulle lösa alla problem, och det ger jag alldeles gratis.

Eftersom vi stängt bankerna och upphört med kontanthanteringen just pga rånrisken - borde vi i detta nu stänga våra gränser mot andra EU-länder. Kan bankerna stängas pga rån - då borde även våra gränser kunna stängas.

Rosalie Wallin

Nu bedrivs ett kraftigt ökat samarbete mellan EU-länderna pga den massivt ökade gränsöverskridande brottsligheten. Jo tack, vi har väl alla både själva drabbats och läst om både båtstölder, mc-stölder, dieselstölder, kopparstölder mm. Men jag har ett förslag som skulle lösa alla problem, och det ger jag alldeles gratis.

Eftersom vi stängt bankerna och upphört med kontanthanteringen just pga rånrisken - borde vi i detta nu stänga våra gränser mot andra EU-länder. Kan bankerna stängas pga rån - då borde även våra gränser kunna stängas.

Rosalie Wallin