07 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Pensionen och skatten

Replik:

I en insändare 140402 skriver ”Åke Larsson” bland annat att det är ett väldigt klagande från många pensionärer att skatten är orättvis.

Hur kan man tycka att det är att klaga när man ställer krav på rättvisa? Pension är uppskjuten lön och pension och lön skall beskattas lika. Allt annat är både orimligt och orättvist!

Sverige är det enda land i Europa där pensionärer betalar högre skatt än löntagare! I år sjunker dessutom pensionerna med tre procent medan lönerna stiger med ett par procent...

Tänk på alla dem, företrädesvis ensamstående kvinnor, som bara har garantipension eller mycket låg pension, som endast tiliåter det allra nödvändigaste och inga extra utgifter. De får det verkligen svårt, om och när de t.ex. får kostnader för sjukvård och mediciner och innan högkostnadsskyddet träder in.

Om Du har skaplig pension, så är Du bara att lyckönska, men glöm inte bort att det faktiskt finns andra som har det sämre och behöver varenda krona!

Margit Århäll

PRO

I en insändare 140402 skriver ”Åke Larsson” bland annat att det är ett väldigt klagande från många pensionärer att skatten är orättvis.

Hur kan man tycka att det är att klaga när man ställer krav på rättvisa? Pension är uppskjuten lön och pension och lön skall beskattas lika. Allt annat är både orimligt och orättvist!

Sverige är det enda land i Europa där pensionärer betalar högre skatt än löntagare! I år sjunker dessutom pensionerna med tre procent medan lönerna stiger med ett par procent...

Tänk på alla dem, företrädesvis ensamstående kvinnor, som bara har garantipension eller mycket låg pension, som endast tiliåter det allra nödvändigaste och inga extra utgifter. De får det verkligen svårt, om och när de t.ex. får kostnader för sjukvård och mediciner och innan högkostnadsskyddet träder in.

Om Du har skaplig pension, så är Du bara att lyckönska, men glöm inte bort att det faktiskt finns andra som har det sämre och behöver varenda krona!

Margit Århäll

PRO