07 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Vattenfalls bonusar

Beträffande den förlust Vattenfall har åsamkat oss skattebetalare, genom felsatsningar i tysk kolkraft, förväntar vi oss att den bonus som företagets ledning fått under den tid som företaget dragit på sig miljarder i förlust inte behöver återbetalas. Det skulle vara förödande för dem och deras familjer.

Nej du, skattebetalare, var ödmjuk och tyck synd om dem. Det skulle vara bra om vi upplysningsvis kunde få reda på hur mycket bonus som betalades ut under de år som felsatsningarna pågick. Jag tycker att bonus skall utvärderas fem år efter för att kunna rätt bedöma storleken.

Jag har upplevt att företag skickat hem personer för att vinsten ska stiga och bonus utbetalas. Året efter måste man anställa igen.

Gnällgubben

Beträffande den förlust Vattenfall har åsamkat oss skattebetalare, genom felsatsningar i tysk kolkraft, förväntar vi oss att den bonus som företagets ledning fått under den tid som företaget dragit på sig miljarder i förlust inte behöver återbetalas. Det skulle vara förödande för dem och deras familjer.

Nej du, skattebetalare, var ödmjuk och tyck synd om dem. Det skulle vara bra om vi upplysningsvis kunde få reda på hur mycket bonus som betalades ut under de år som felsatsningarna pågick. Jag tycker att bonus skall utvärderas fem år efter för att kunna rätt bedöma storleken.

Jag har upplevt att företag skickat hem personer för att vinsten ska stiga och bonus utbetalas. Året efter måste man anställa igen.

Gnällgubben