04 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Bort med gruset på skolgårdarna

insändare

Söndertrasade jeans, uppskrapade knän... Kan inte skolgårdarna prioriteras och så fort som möjligt sopas från grus? Nu idag senast en snabb tur till vårdcentralen för att sy ett knä eftersom lilltjejen ramlat på gruset. Det är inte roligt för någon och tyvärr är det nog inte sista gången som något händer i vår familj eller andra, på grund av gruset.

Maria Hagman

Lyrestad

Söndertrasade jeans, uppskrapade knän... Kan inte skolgårdarna prioriteras och så fort som möjligt sopas från grus? Nu idag senast en snabb tur till vårdcentralen för att sy ett knä eftersom lilltjejen ramlat på gruset. Det är inte roligt för någon och tyvärr är det nog inte sista gången som något händer i vår familj eller andra, på grund av gruset.

Maria Hagman

Lyrestad