01 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Vem ska vi hjälpa?

Insändare: Tiggeri

Tiggarna som syns överallt där det rör sig många människor, är det dessa som behöver vår hjälp mest? De är ju företagsamma som gör valet att ta sig hit. Men frågan är ju om vi ska ha en yrkesgrupp som visar upp sig här för att få hjälp.

Det är väl självklart att det påverkar oss att se människor som har en annan livssituation än den vi är vana vid. Men frågan är kanske mer på planet: hur fördelningen av resurserna ska fördelas här i världen. Ska vi ha alla hjälpbehövande där tiggeri lönar sig bäst, eller ska vi hjälpa dem där de bor?

Oftast sitter tiggarna utanför affärer, där vi sedan går in och köper varor som är producerade med hjälp av låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Men dessa människor ser vi inte, så det har vi ju inte ont av.

De människorna vi ser kan göra sina val, medan de vi inte ser har ingen möjlighet att göra andra val än att leva eller dö. Och ju mer vi ger till tiggarna ju fler blir de. De har ökat i mängd snabbt nu på senare år. Det tyder på att Sverige är en mycket lönsam marknad för de som tigger. Och varför ger vi inte till våra egna uteliggare? Kan det vara så att vi har bestämt för länge sedan att vi inte ska ha tiggare, så de fick sluta med det. Och det blev väl så att man satt ut en handikappad människa som tiggde, medan en annan människa stod bakom knuten och tog inkomsten. Hur kan vi kontrollera hur det går till nu?

Så för vår del gäller ju om vi ska ha fler, eller ge dem mindre lönsamhet. Och att vi istället tänker som så, att det finns massor av människor som behöver vår hjälp bättre än dessa tiggarna som vi ser med våra egna ögon.

Rune Jakobsson

Tiggarna som syns överallt där det rör sig många människor, är det dessa som behöver vår hjälp mest? De är ju företagsamma som gör valet att ta sig hit. Men frågan är ju om vi ska ha en yrkesgrupp som visar upp sig här för att få hjälp.

Det är väl självklart att det påverkar oss att se människor som har en annan livssituation än den vi är vana vid. Men frågan är kanske mer på planet: hur fördelningen av resurserna ska fördelas här i världen. Ska vi ha alla hjälpbehövande där tiggeri lönar sig bäst, eller ska vi hjälpa dem där de bor?

Oftast sitter tiggarna utanför affärer, där vi sedan går in och köper varor som är producerade med hjälp av låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Men dessa människor ser vi inte, så det har vi ju inte ont av.

De människorna vi ser kan göra sina val, medan de vi inte ser har ingen möjlighet att göra andra val än att leva eller dö. Och ju mer vi ger till tiggarna ju fler blir de. De har ökat i mängd snabbt nu på senare år. Det tyder på att Sverige är en mycket lönsam marknad för de som tigger. Och varför ger vi inte till våra egna uteliggare? Kan det vara så att vi har bestämt för länge sedan att vi inte ska ha tiggare, så de fick sluta med det. Och det blev väl så att man satt ut en handikappad människa som tiggde, medan en annan människa stod bakom knuten och tog inkomsten. Hur kan vi kontrollera hur det går till nu?

Så för vår del gäller ju om vi ska ha fler, eller ge dem mindre lönsamhet. Och att vi istället tänker som så, att det finns massor av människor som behöver vår hjälp bättre än dessa tiggarna som vi ser med våra egna ögon.

Rune Jakobsson