10 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Politiker gynnas

Svar till ”Väntar på svar”

Varför en del gator plogas och andra inte? Svaret är ju självklart... Ta vår gata som exempel. För några år sedan var den alltid plogad sist, om den plogades alls. Numera plogas den direkt, ofta innan snön slutat falla. Och vad är då skillnaden på då och nu? Jo: Numera bor en kommunpolitiker på gatan! Kontrollera vilka som bor på Jägaregatan resp. Älgstigen!

En som sitter på svar

Svar till ”Väntar på svar”

Varför en del gator plogas och andra inte? Svaret är ju självklart... Ta vår gata som exempel. För några år sedan var den alltid plogad sist, om den plogades alls. Numera plogas den direkt, ofta innan snön slutat falla. Och vad är då skillnaden på då och nu? Jo: Numera bor en kommunpolitiker på gatan! Kontrollera vilka som bor på Jägaregatan resp. Älgstigen!

En som sitter på svar