31 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Realism till "Realist"

Insändare: Invandringspolitik

Signaturen Realist (MT 2013-12-23) tycker att man ska lyssna till vad folket vill. Realisten bör påminna sig om att Sverigedemokraterna endast har mandat för en minoritet av väljarna – 5,7 procent.

En annan tråkig detalj är att inga fakta över huvud taget presenteras i skribentens insändare, däremot värdeladdade ord som ”vettig invandringspolitik” och ”massinvandring”. Låt mig då ge Realisten en lektion i realism. 2012 invandrade 103 059 personer till Sverige. Samtidigt utvandrade 51 312 personer vilket ger en nettoinvandring på 51 747 personer. Av de som invandrade beräknas en femtedel vara hemvändande svenska medborgare. Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent 2012. Är det massinvandring?

Vad gäller arbetslöshet och bostadsbrist är det förstås ett problem, men ett generellt sådant och inte på något vis invandrarnas fel. Om det vore så att vår befolkning inte kunde öka på grund av arbetslöshet och bostadsbrist, ja då borde vi väl införa ett förbud mot att föda barn också?

Skribenten menar till sist att vi inte har råd med invandring. Det finns studier som visar på både svagt positiva effekter på ekonomin som på negativa med invandring. Sverige har bevisligen lyckats kombinera en god ekonomisk utveckling med invandring. Att neddragningar inom välfärden dyker upp har nog snarare att göra med en demografisk utmaning, där de äldre utgör en allt större del av befolkningen än de arbetsföra, samt en politik som har satt sin tilltro till skattesänkningar.

Visst ska vi ha en vettig invandringspolitik – en human sådan! Det är vettigt med anhörighetsinvandring, det är vettigt att utländska gäststudenter får komma hit och studera och det är vettigt att människor på flykt får en fristad. God fortsättning!

"Sancho Panza"

Signaturen Realist (MT 2013-12-23) tycker att man ska lyssna till vad folket vill. Realisten bör påminna sig om att Sverigedemokraterna endast har mandat för en minoritet av väljarna – 5,7 procent.

En annan tråkig detalj är att inga fakta över huvud taget presenteras i skribentens insändare, däremot värdeladdade ord som ”vettig invandringspolitik” och ”massinvandring”. Låt mig då ge Realisten en lektion i realism. 2012 invandrade 103 059 personer till Sverige. Samtidigt utvandrade 51 312 personer vilket ger en nettoinvandring på 51 747 personer. Av de som invandrade beräknas en femtedel vara hemvändande svenska medborgare. Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent 2012. Är det massinvandring?

Vad gäller arbetslöshet och bostadsbrist är det förstås ett problem, men ett generellt sådant och inte på något vis invandrarnas fel. Om det vore så att vår befolkning inte kunde öka på grund av arbetslöshet och bostadsbrist, ja då borde vi väl införa ett förbud mot att föda barn också?

Skribenten menar till sist att vi inte har råd med invandring. Det finns studier som visar på både svagt positiva effekter på ekonomin som på negativa med invandring. Sverige har bevisligen lyckats kombinera en god ekonomisk utveckling med invandring. Att neddragningar inom välfärden dyker upp har nog snarare att göra med en demografisk utmaning, där de äldre utgör en allt större del av befolkningen än de arbetsföra, samt en politik som har satt sin tilltro till skattesänkningar.

Visst ska vi ha en vettig invandringspolitik – en human sådan! Det är vettigt med anhörighetsinvandring, det är vettigt att utländska gäststudenter får komma hit och studera och det är vettigt att människor på flykt får en fristad. God fortsättning!

"Sancho Panza"