27 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

En bild som säger mycket

Insändare: Vänershof

MT-fotografen Charlotte Ferneman har på en bild i måndagstidningen den 16 december fångat Vänershofshallen på ett utomordentligt sätt, här ser man vad vi som vill ”rädda hallen” önskar att alla kunde se. Vänershofs idrottsplats som en enhet. Hela området med friidrottsarenan, fotbollsplanen med läktarbyggnaden är ett idrottshistoriskt och kulturellt område, något liknande finns inte i hela Västra Götaland. Några hallar finns men då som ”solitärer” eller ombyggda.

Därför är Vänershofshallen , citat kommunfullmäktige 13 augusti 2001: ”väl värd att bevara”.

Nu, när de olika partierna en efter en ändrat sig och vi till sist fått igenom vår önskan om ett genomarbetat kostnadsförslag på en renovering börjar kommunalrådet Abrahamsson genast att uttala sig om vad som skall och bör göras, kanske vore det bra att överlämna detta till de som har kunskapen om hur man på ett varsamt sätt renoverar och bevarar denna byggnad.

Vår förhoppning är också att få en korrekt analys på rivningskostnad, då inbegripet med kostnaden för anläggning av parkeringsyta med infarter, nybygge av maskinhall/garage samt v/v systemet till Vänershofs fotbollsläktare.

P-O Höglund

MT-fotografen Charlotte Ferneman har på en bild i måndagstidningen den 16 december fångat Vänershofshallen på ett utomordentligt sätt, här ser man vad vi som vill ”rädda hallen” önskar att alla kunde se. Vänershofs idrottsplats som en enhet. Hela området med friidrottsarenan, fotbollsplanen med läktarbyggnaden är ett idrottshistoriskt och kulturellt område, något liknande finns inte i hela Västra Götaland. Några hallar finns men då som ”solitärer” eller ombyggda.

Därför är Vänershofshallen , citat kommunfullmäktige 13 augusti 2001: ”väl värd att bevara”.

Nu, när de olika partierna en efter en ändrat sig och vi till sist fått igenom vår önskan om ett genomarbetat kostnadsförslag på en renovering börjar kommunalrådet Abrahamsson genast att uttala sig om vad som skall och bör göras, kanske vore det bra att överlämna detta till de som har kunskapen om hur man på ett varsamt sätt renoverar och bevarar denna byggnad.

Vår förhoppning är också att få en korrekt analys på rivningskostnad, då inbegripet med kostnaden för anläggning av parkeringsyta med infarter, nybygge av maskinhall/garage samt v/v systemet till Vänershofs fotbollsläktare.

P-O Höglund