12 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Utan bra infrastruktur blir vi bara glesbygd

Insändare:

Nu är det hög tid att agera för ett välmående och framgångsrikt nordvästligt hörn av Västra Götalandsregionen! För att norra Skaraborg skall vara intressant för framgångsrika företag, statliga verksamheter, organisationer, boende och turism så krävs en väl fungerande infrastruktur.

1) Det måste också finnas en väl fungerande infrastruktur med väl underhållna vägar samt att E-20 blir 2+2 väg genom hela Skaraborg.

2) För oss invånare är det väldigt viktigt att Kinnekullebanan får en upprustning såväl norrut som söderut för att man ska kunna åka tåg till jobb och skola.

3) Naturligtvis är det även viktigt att bussförbindelserna i kommunen utökas för att tillgodose pendlares behov, precis som förbättrade cykelvägar.

Alla tre insatserna är bra för miljön och tillåter att man inte är beroende av att ha en bil för att bo kvar på landsbygden.

Vi kan se att utvecklingen går åt fel håll när Västra Götalandsregionen flyttar resurser från norra Skaraborg mot Göteborgsområdet. Vi kräver ett förbättrat underhåll av tågräls med mera för att kunna försäkra oss om att vi har en säker tågbana! Västra Götalandsregionen planerar att elektrifiera tågbanorna från Lidköping och södef/västerut. Man struntar i att elektrifiera linjen norr om Lidköping.

Detta innebär att Lidköping blir sydlig slutpunkt för Kinnekullebanan!

Västra Götalandsregionen planerar också att satsa på sträckan Lidköping-Trollhättan via Vänersborg. Man måste med andra ord byta kommunikationsmedel till annat tåg eller buss i Lidköping.

Detta anser vi vara ett hårt slag för Norra Skaraborg.

Folkpartiet i Mariestad anser att det är allvarligt och oacceptabelt att regionen de senare åren tappat fokus på vårt område och vi hoppas vi får ditt förtroende att arbeta emot trenden.

Vi vill att kommunikationerna till och från vårt område skall vara snabba och effektiva med täta turer!

Göran Hellström (FP)

Nu är det hög tid att agera för ett välmående och framgångsrikt nordvästligt hörn av Västra Götalandsregionen! För att norra Skaraborg skall vara intressant för framgångsrika företag, statliga verksamheter, organisationer, boende och turism så krävs en väl fungerande infrastruktur.

1) Det måste också finnas en väl fungerande infrastruktur med väl underhållna vägar samt att E-20 blir 2+2 väg genom hela Skaraborg.

2) För oss invånare är det väldigt viktigt att Kinnekullebanan får en upprustning såväl norrut som söderut för att man ska kunna åka tåg till jobb och skola.

3) Naturligtvis är det även viktigt att bussförbindelserna i kommunen utökas för att tillgodose pendlares behov, precis som förbättrade cykelvägar.

Alla tre insatserna är bra för miljön och tillåter att man inte är beroende av att ha en bil för att bo kvar på landsbygden.

Vi kan se att utvecklingen går åt fel håll när Västra Götalandsregionen flyttar resurser från norra Skaraborg mot Göteborgsområdet. Vi kräver ett förbättrat underhåll av tågräls med mera för att kunna försäkra oss om att vi har en säker tågbana! Västra Götalandsregionen planerar att elektrifiera tågbanorna från Lidköping och södef/västerut. Man struntar i att elektrifiera linjen norr om Lidköping.

Detta innebär att Lidköping blir sydlig slutpunkt för Kinnekullebanan!

Västra Götalandsregionen planerar också att satsa på sträckan Lidköping-Trollhättan via Vänersborg. Man måste med andra ord byta kommunikationsmedel till annat tåg eller buss i Lidköping.

Detta anser vi vara ett hårt slag för Norra Skaraborg.

Folkpartiet i Mariestad anser att det är allvarligt och oacceptabelt att regionen de senare åren tappat fokus på vårt område och vi hoppas vi får ditt förtroende att arbeta emot trenden.

Vi vill att kommunikationerna till och från vårt område skall vara snabba och effektiva med täta turer!

Göran Hellström (FP)