12 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Tystnad från politikerna

:

Trots direkta frågeställningar i insändare och skrivelser till ansvariga politiker för rivningen av Vänershofshallen har vi som undrar i skrivande stund mötts av en total tystnad.

Är det inte rimligt att vi som medborgare får svar på de frågor vi ställer till våra politiskt förtroendevalda? Det borde vara ett otvivelaktigt ansvar för varje förtroendevald med lite självaktning att visa alla medborgare denna vördnad.

Tystnaden är anmärkningsvärd, men föga förvånande. Är det bristen på argument för att riva hallen eller en bristande respekt för folkligt inflytande som gör sig gällande?

Turerna kring Vänershofshallen är ett demokratins fattigdomsbevis som befästs av tystnaden från ansvariga politiker.

Marcus Eklund

Trots direkta frågeställningar i insändare och skrivelser till ansvariga politiker för rivningen av Vänershofshallen har vi som undrar i skrivande stund mötts av en total tystnad.

Är det inte rimligt att vi som medborgare får svar på de frågor vi ställer till våra politiskt förtroendevalda? Det borde vara ett otvivelaktigt ansvar för varje förtroendevald med lite självaktning att visa alla medborgare denna vördnad.

Tystnaden är anmärkningsvärd, men föga förvånande. Är det bristen på argument för att riva hallen eller en bristande respekt för folkligt inflytande som gör sig gällande?

Turerna kring Vänershofshallen är ett demokratins fattigdomsbevis som befästs av tystnaden från ansvariga politiker.

Marcus Eklund