11 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Grundskydd eller förvaltningsområde?

Insändare: Finskt förvaltningsområde

Folkpartiet i Mariestad anser att alla minoriteter i kommunen bör erbjudas omsorg på sitt modersmål i möjligaste mån. Om man söker jobb i exempelvis kommunal omsorg bör det därför vara en konkurrensfördel om man talar ytterligare ett språk förutom svenska.

Grundskyddet i lagen om svenska minoritetsspråk är bra och kommunen bör jobba med att förverkliga dess intentioner på ett fullgott sätt. Grundskyddet ger enligt regeringskansliet enskilda: rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska i kontakter med myndigheter, om ett ärende kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. Enskilda ska även ges möjlighet till äldreomsorg på finska, meänkieli respektive samiska, om kommunen har tillgång till språkkunnig personal. Förvaltningsmyndigheterna ska därför verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i kontakter med myndigheter eller i omvårdnaden om äldre människor.

En kommunalpolitikers roll är att ordna bästa möjliga kommunala verksamhet för de pengar vi har. När en kommun gått med i ett förvaltningsområde finns ingen koppling till individens behov av finsktalande omsorgspersonal eller tolk. Rätten att få använda det egna modersmålet är nämligen inte beroende av den enskilde individens kunskapsnivå i svenska. Det innebär att kostnaden bara är en fråga om hur stor efterfrågan som finns på till exempel förskola eller äldreomsorg på finska.

Vid ett givet scenario räknar kommunens tjänstemän att ett införande av förvaltningsområde i Mariestad kostar 6 miljoner kronor. Denna kostnad kan leda till sämre omsorg för alla eller högre kommunalskatt.

När en reform som kostar pengar inte är kopplad till ett behov måste en politiker väga fördelarna mot nackdelarna med reformen. Det är lättare för en större kommun att införa finskt förvaltningsområde utan kostnader beroende på att det är troligare att språkkunskaperna finns bland den befintliga personalen. Folkpartiet i Mariestad anser att man kan ha starka rättigheter för minoritetsspråken även utanför förvaltningsområde och att Mariestads kommun i första hand bör implementera grundskyddet.

Jan Hallström Fp

Folkpartiet i Mariestad anser att alla minoriteter i kommunen bör erbjudas omsorg på sitt modersmål i möjligaste mån. Om man söker jobb i exempelvis kommunal omsorg bör det därför vara en konkurrensfördel om man talar ytterligare ett språk förutom svenska.

Grundskyddet i lagen om svenska minoritetsspråk är bra och kommunen bör jobba med att förverkliga dess intentioner på ett fullgott sätt. Grundskyddet ger enligt regeringskansliet enskilda: rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska i kontakter med myndigheter, om ett ärende kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. Enskilda ska även ges möjlighet till äldreomsorg på finska, meänkieli respektive samiska, om kommunen har tillgång till språkkunnig personal. Förvaltningsmyndigheterna ska därför verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i kontakter med myndigheter eller i omvårdnaden om äldre människor.

En kommunalpolitikers roll är att ordna bästa möjliga kommunala verksamhet för de pengar vi har. När en kommun gått med i ett förvaltningsområde finns ingen koppling till individens behov av finsktalande omsorgspersonal eller tolk. Rätten att få använda det egna modersmålet är nämligen inte beroende av den enskilde individens kunskapsnivå i svenska. Det innebär att kostnaden bara är en fråga om hur stor efterfrågan som finns på till exempel förskola eller äldreomsorg på finska.

Vid ett givet scenario räknar kommunens tjänstemän att ett införande av förvaltningsområde i Mariestad kostar 6 miljoner kronor. Denna kostnad kan leda till sämre omsorg för alla eller högre kommunalskatt.

När en reform som kostar pengar inte är kopplad till ett behov måste en politiker väga fördelarna mot nackdelarna med reformen. Det är lättare för en större kommun att införa finskt förvaltningsområde utan kostnader beroende på att det är troligare att språkkunskaperna finns bland den befintliga personalen. Folkpartiet i Mariestad anser att man kan ha starka rättigheter för minoritetsspråken även utanför förvaltningsområde och att Mariestads kommun i första hand bör implementera grundskyddet.

Jan Hallström Fp