11 dec 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Valfrihet – vad är det?

Replik: Äldreomsorgen

Med anledning av insändaren i denna tidning, betitlad ”Kvalitet ska vara i fokus” (9/12) vill jag som åldrande pensionär ifrågasätta innehållet.

Att kvalitet ska vara i fokus inom äldreomsorgen är självklart grundläggande inom den kommunala äldreomsorgen och vad är det som säger att kvaliteten är bättre i den privata hemtjänsten ? Hur är kontrollsystemet utformat där? Hur är det med meddelarfriheten för personalen till exempel med tanke på kontrollen?

Ordet valfrihet kan betyda olika i olika sammanhang och för olika personer. Det viktigaste för en äldre person som får behov av hjälp tror jag inte är att få välja utförare. Nej, det viktiga är att jag får den hjälp jag behöver och efterfrågar av kompetent personal med hjärtat på rätta stället, som har tid och inte behöver stressa sej sönder och samman.

Och – antalet inblandade i varje vårdfall måste minska! Valfrihet för oss pensionärer är också att få välja boende och få inflytande över hur hjälpinsatserna skall utformas. Så – satsa i stället på den äldreomsorg vi har, som i stora delar fungerar väl och utveckla och förbättra det som inte fungerar så bra!

Margit Århäll

pensionär

Med anledning av insändaren i denna tidning, betitlad ”Kvalitet ska vara i fokus” (9/12) vill jag som åldrande pensionär ifrågasätta innehållet.

Att kvalitet ska vara i fokus inom äldreomsorgen är självklart grundläggande inom den kommunala äldreomsorgen och vad är det som säger att kvaliteten är bättre i den privata hemtjänsten ? Hur är kontrollsystemet utformat där? Hur är det med meddelarfriheten för personalen till exempel med tanke på kontrollen?

Ordet valfrihet kan betyda olika i olika sammanhang och för olika personer. Det viktigaste för en äldre person som får behov av hjälp tror jag inte är att få välja utförare. Nej, det viktiga är att jag får den hjälp jag behöver och efterfrågar av kompetent personal med hjärtat på rätta stället, som har tid och inte behöver stressa sej sönder och samman.

Och – antalet inblandade i varje vårdfall måste minska! Valfrihet för oss pensionärer är också att få välja boende och få inflytande över hur hjälpinsatserna skall utformas. Så – satsa i stället på den äldreomsorg vi har, som i stora delar fungerar väl och utveckla och förbättra det som inte fungerar så bra!

Margit Århäll

pensionär