11 dec 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Varför flytta tekniska avdelningen?

Insändare:

Till politiker i Töreboda Kommun: Är detta verkligen sant att man funderar på att köpa en industrifastighet vid Skövdevägen samt anlita en arkitekt som tittar på ombyggnation av dessa lokaler för att flytta kommunens tekniska avdelning dit?

Nuvarande fastighet inrymmer för ändamålet tvätthall, garage med stora portar där man får in de få stora fordon som är kvar, eller ska alla fordon flyttas till den stora staden Mariestad? Därför bör ombyggnationen av den nya fastigheten bli omfattande då inget av detta finns.

Varför gör man detta? Är det för att en grannindustri vill ha lokaler och större yta för sitt ändamål samt hotar med att flytta sin verksamhet från kommunen om han ej får sin vilja igenom? Detta verkar för mig som rena dårskapen. Har kommunen så god ekonomi? Finns det inte annat att lägga pengarna på som renovering av Centralskolan, åldringsvård, vägar och nya idrottsanläggningar vilket kan locka barnfamiljer att flytta till Töreboda, ”en nyskapande kommun”, istället för att flytta ifrån.

Ej förvånad

Till politiker i Töreboda Kommun: Är detta verkligen sant att man funderar på att köpa en industrifastighet vid Skövdevägen samt anlita en arkitekt som tittar på ombyggnation av dessa lokaler för att flytta kommunens tekniska avdelning dit?

Nuvarande fastighet inrymmer för ändamålet tvätthall, garage med stora portar där man får in de få stora fordon som är kvar, eller ska alla fordon flyttas till den stora staden Mariestad? Därför bör ombyggnationen av den nya fastigheten bli omfattande då inget av detta finns.

Varför gör man detta? Är det för att en grannindustri vill ha lokaler och större yta för sitt ändamål samt hotar med att flytta sin verksamhet från kommunen om han ej får sin vilja igenom? Detta verkar för mig som rena dårskapen. Har kommunen så god ekonomi? Finns det inte annat att lägga pengarna på som renovering av Centralskolan, åldringsvård, vägar och nya idrottsanläggningar vilket kan locka barnfamiljer att flytta till Töreboda, ”en nyskapande kommun”, istället för att flytta ifrån.

Ej förvånad