08 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Det finns alternativ till tävlingsidrott

Insändare:

Replik ungdomsidrott

”Sport är bra för hälsan och motionen och kamratskapet” började en insändare i onsdagens MT. Jag håller med om detta konstaterande. Därefter var insändarens uppfattning mycket negativ till hur föreningarna coachade ungdomarna så att utslagning ofta blev fallet. Insändaren avslutar med ”en pappa som tycker att det är viktigare att deltaga än att vinna”.

Tyvärr så förekommer utslagning både i arbets- och föreningslivet av olika skäl. Förhoppningsvis när det gäller föreningslivet är det bara i undantagsfall så sker. Orsakerna kan vara många. Det viktigaste är dock att sätta individen i fokus och se till vad som är bäst för denne. Att försöka se möjligheter istället för en enda stor besvikelse och inte bara se fel hos föreningarnas agerande. Ledare och instruktörer jobbar oftast utan någon ekonomisk ersättning och gör därför en mycket stor samhällelig insats som förebygger att ungdomar kommer på glid. Du som har bra idéer och kompetens att leda våra ungdomar ta kontakt med en förening som du vill engagera dig i.

Som motvikt till idrottsföreningar, vars syfte är tävlingsidrott, finns Korpen. Vi är en förening där vårt motto är ”alla platsar”. Vi har ett varierat utbud av aktiviteter som passar alla åldrar och önskemål. Vi vill inte konkurrera med den rekrytering av tävlingsinriktade ungdomar som bör ske till idrottsföreningarna, vi vill vara ett komplement och ge ungdomarna en bra fritidssysselsättning och motion samt kamratskap. Antingen kan man deltaga i lagverksamhet ( beachfotboll, bowling, boule, cupturneringar) eller individuellt ( springtime, gymverksamhet, yoga, spinning, dans, simskola, plask och lek). Inom MT:s spridningsområde finns Korpen i såväl Mariestad som Töreboda.

Åke Johansson

Ordf Korpen Mariestad

”Sport är bra för hälsan och motionen och kamratskapet” började en insändare i onsdagens MT. Jag håller med om detta konstaterande. Därefter var insändarens uppfattning mycket negativ till hur föreningarna coachade ungdomarna så att utslagning ofta blev fallet. Insändaren avslutar med ”en pappa som tycker att det är viktigare att deltaga än att vinna”.

Tyvärr så förekommer utslagning både i arbets- och föreningslivet av olika skäl. Förhoppningsvis när det gäller föreningslivet är det bara i undantagsfall så sker. Orsakerna kan vara många. Det viktigaste är dock att sätta individen i fokus och se till vad som är bäst för denne. Att försöka se möjligheter istället för en enda stor besvikelse och inte bara se fel hos föreningarnas agerande. Ledare och instruktörer jobbar oftast utan någon ekonomisk ersättning och gör därför en mycket stor samhällelig insats som förebygger att ungdomar kommer på glid. Du som har bra idéer och kompetens att leda våra ungdomar ta kontakt med en förening som du vill engagera dig i.

Som motvikt till idrottsföreningar, vars syfte är tävlingsidrott, finns Korpen. Vi är en förening där vårt motto är ”alla platsar”. Vi har ett varierat utbud av aktiviteter som passar alla åldrar och önskemål. Vi vill inte konkurrera med den rekrytering av tävlingsinriktade ungdomar som bör ske till idrottsföreningarna, vi vill vara ett komplement och ge ungdomarna en bra fritidssysselsättning och motion samt kamratskap. Antingen kan man deltaga i lagverksamhet ( beachfotboll, bowling, boule, cupturneringar) eller individuellt ( springtime, gymverksamhet, yoga, spinning, dans, simskola, plask och lek). Inom MT:s spridningsområde finns Korpen i såväl Mariestad som Töreboda.

Åke Johansson

Ordf Korpen Mariestad