08 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Orimligt lång tid för röntgensvar

Insändare:

Sjukvård

Svar till ”Mia i skogen” i MT den 5 november

Alla patienter har lika rätt till snabba röntgensvar. Men i vissa fall måste de svårast sjuka patienterna hanteras med förtur.

Att din sambos röntgensvar inte skulle vara klart efter över två månader verkar orimligt. Jag är därför tacksam om du eller din sambo kontaktar mig så skall jag kontrollera vad som hänt och återkomma med besked. Jag nås via sjukhusets växel på tele 0500 - 43 10 00

Vi har satt som mål att alla röntgensvar skall vara klara inom sju dagar från det att undersökningen är klar. Detta mål klarar vi i de allra flesta fall. Men ibland kan av olika skäl ett svar dröja något längre. Röntgen lämnar alltid svaret till den remitterande läkaren (aldrig direkt till patienten) som sedan i sin tur lämnar svarsresultatet till patienten.

Gunilla Nilsson

Verksamhetschef

Medicinsk Radiologi, Nuklearmedicin, Arbetsterapi och Sjukgymnastik

Skaraborgs Sjukhus

Svar till ”Mia i skogen” i MT den 5 november

Alla patienter har lika rätt till snabba röntgensvar. Men i vissa fall måste de svårast sjuka patienterna hanteras med förtur.

Att din sambos röntgensvar inte skulle vara klart efter över två månader verkar orimligt. Jag är därför tacksam om du eller din sambo kontaktar mig så skall jag kontrollera vad som hänt och återkomma med besked. Jag nås via sjukhusets växel på tele 0500 - 43 10 00

Vi har satt som mål att alla röntgensvar skall vara klara inom sju dagar från det att undersökningen är klar. Detta mål klarar vi i de allra flesta fall. Men ibland kan av olika skäl ett svar dröja något längre. Röntgen lämnar alltid svaret till den remitterande läkaren (aldrig direkt till patienten) som sedan i sin tur lämnar svarsresultatet till patienten.

Gunilla Nilsson

Verksamhetschef

Medicinsk Radiologi, Nuklearmedicin, Arbetsterapi och Sjukgymnastik

Skaraborgs Sjukhus