08 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

Försämrad kollektivtrafik leder till avfolkning

Insändare:

Kollektivtrafik

Carina Gullberg svarar på min insändare från den 24 oktober och redogör för allt Gullspångs kommun gjort för att förhindra nedskärningar och nedläggningar av kollektivtrafiken.

Kommunalrådet talar i vi-form och ställer själv frågan i sitt inlägg: Vad har då konkret hänt?.

Hon svarar själv: Västtrafik har beslutat om försämringar på tågtrafiken Kinnekullebanan. Swebus har meddelat, att de slutar köra linjerna 801 och 839 genom Gullspångs kommun.

Kommunen förlorar alla dagliga avgångar i vardera riktningen Karlstad – Jönköping. Hova mister alla dagliga avgångar mot Örebro och Göteborg.

Carina Gullberg redogör för lokala ersättningsturer till Kristinehamn och Mariestad. Det är turer som redan finns och som gått parallellt med expressbussarna.

Nedläggning och nedskärning av kollektivtrafiken förstärker den negativa utvecklingen i Gullspångs kommun.

Kommunalrådet känner sig inte nöjd. Jag konstaterar, att den så kallade ”vi-gruppen” inte har nått någonstans. Resultatet är noll.

Det är dags, att lämna över hela ärendet till den samlade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Hans-Göran Larsson

Gullspång

Carina Gullberg svarar på min insändare från den 24 oktober och redogör för allt Gullspångs kommun gjort för att förhindra nedskärningar och nedläggningar av kollektivtrafiken.

Kommunalrådet talar i vi-form och ställer själv frågan i sitt inlägg: Vad har då konkret hänt?.

Hon svarar själv: Västtrafik har beslutat om försämringar på tågtrafiken Kinnekullebanan. Swebus har meddelat, att de slutar köra linjerna 801 och 839 genom Gullspångs kommun.

Kommunen förlorar alla dagliga avgångar i vardera riktningen Karlstad – Jönköping. Hova mister alla dagliga avgångar mot Örebro och Göteborg.

Carina Gullberg redogör för lokala ersättningsturer till Kristinehamn och Mariestad. Det är turer som redan finns och som gått parallellt med expressbussarna.

Nedläggning och nedskärning av kollektivtrafiken förstärker den negativa utvecklingen i Gullspångs kommun.

Kommunalrådet känner sig inte nöjd. Jag konstaterar, att den så kallade ”vi-gruppen” inte har nått någonstans. Resultatet är noll.

Det är dags, att lämna över hela ärendet till den samlade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Hans-Göran Larsson

Gullspång