07 nov 2013 08:54

07 jan 2015 12:06

Stad och land går hand i hand

Insändare:

Landsbygd

De senaste dagarna har debatten om ”landsbygdsdöden” blossat upp igen i media. Som Lyrestadsbo känner jag inte igen mig i den beskrivningen. Jag tror att landsbygden i Mariestads kommun har mycket att erbjuda de som idag bor i en storstad och vill flytta ut till en lugnare tillvaro, kanske för att bilda familj.

Men för att verka för en levande landsbygd i Mariestads kommun, och därmed en inflyttning från större städer, gäller det att samarbeta inom kommunen för att på så sätt dra nytta av varandra. Viktiga incitament för att flytta till landsbygden är: skola, infrastruktur (bredband, kollektivtrafik, drivmedelstation och transport), företagsanda, livsmedelsbutik med god service och ett aktivt föreningsliv. Som ordförande i IF Weimer Lyrestad vet jag vilket otroligt ideellt arbete som läggs ned i vår förening; ett arbete som både skapar sammanhållning och en positiv fritid för våra ungdomar och för oss vuxna.

Tack, alla som jobbar för landsbygden på olika sätt i vår kommun!

John-Gunnar Nilsson, ordförande i IF Weimer Lyrestad

De senaste dagarna har debatten om ”landsbygdsdöden” blossat upp igen i media. Som Lyrestadsbo känner jag inte igen mig i den beskrivningen. Jag tror att landsbygden i Mariestads kommun har mycket att erbjuda de som idag bor i en storstad och vill flytta ut till en lugnare tillvaro, kanske för att bilda familj.

Men för att verka för en levande landsbygd i Mariestads kommun, och därmed en inflyttning från större städer, gäller det att samarbeta inom kommunen för att på så sätt dra nytta av varandra. Viktiga incitament för att flytta till landsbygden är: skola, infrastruktur (bredband, kollektivtrafik, drivmedelstation och transport), företagsanda, livsmedelsbutik med god service och ett aktivt föreningsliv. Som ordförande i IF Weimer Lyrestad vet jag vilket otroligt ideellt arbete som läggs ned i vår förening; ett arbete som både skapar sammanhållning och en positiv fritid för våra ungdomar och för oss vuxna.

Tack, alla som jobbar för landsbygden på olika sätt i vår kommun!

John-Gunnar Nilsson, ordförande i IF Weimer Lyrestad