07 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

Skaraborg har alla möjligheter

Insändare:

Utveckling

Vare sig Svea rikes vagga låg här eller ej så har Skaraborg en fantastisk historia och arv. Denna del av Sverige ligger även strategiskt mellan våra två största sjöar och städer.

Skaraborg via sina 15 kommuner fantastiska möjligheter till en god livsmiljö och levnadsförhållanden. Näringslivet är rikt och entreprenörsandan god vilket gör att det finns många olika sorters arbete att finna för vår utkomst. Genom att vi bor i landsbygd har vi inte så många större företag att finna försörjning i. För att få företagandet att fungera samt att locka fler företag till denna del av Sverige måste vi få fart på vår infrastruktur. Det handlar om sjöfarten som inte får sänkas via den tänka brosänkningen i Göteborg, Kinnekullebanans kvalitet och upprustning över hela linjen och vårt vägnät med till exempel E20 som idag är en skamfläck.

Folkpartiet vill och agerar för att sätta Skaraborg på kartan igen vad gäller förutsättningar till tillväxt.

Mitt i alltihopa så verkar det som om den glömda delen av E20 har lyckats med något som tidigare näst intill varit omöjligt dvs. att ena östra och västra Skaraborg. Den enighet om vikten av att omvandla denna dödens väg till en fyrfältsväg är samtliga kommuner i Skaraborg och så gott som samtliga partier överens om. En fyrfältsväg genom Skaraborg har betydelse för människoliv, miljö, näringsliv och framtidsanda. E20 är minst fyrfilig under så gott som hela sträckan så när som på genom Skaraborg och det är ingen bra symbolik för framtidsanda.

Folkpartiet ser med tillförsikt på framtiden där vi enas i strategiskt viktiga beslut gällande framtiden för hela Skaraborg.

Pär Johnson

Ordförande Folkpartiet Skaraborg

Vare sig Svea rikes vagga låg här eller ej så har Skaraborg en fantastisk historia och arv. Denna del av Sverige ligger även strategiskt mellan våra två största sjöar och städer.

Skaraborg via sina 15 kommuner fantastiska möjligheter till en god livsmiljö och levnadsförhållanden. Näringslivet är rikt och entreprenörsandan god vilket gör att det finns många olika sorters arbete att finna för vår utkomst. Genom att vi bor i landsbygd har vi inte så många större företag att finna försörjning i. För att få företagandet att fungera samt att locka fler företag till denna del av Sverige måste vi få fart på vår infrastruktur. Det handlar om sjöfarten som inte får sänkas via den tänka brosänkningen i Göteborg, Kinnekullebanans kvalitet och upprustning över hela linjen och vårt vägnät med till exempel E20 som idag är en skamfläck.

Folkpartiet vill och agerar för att sätta Skaraborg på kartan igen vad gäller förutsättningar till tillväxt.

Mitt i alltihopa så verkar det som om den glömda delen av E20 har lyckats med något som tidigare näst intill varit omöjligt dvs. att ena östra och västra Skaraborg. Den enighet om vikten av att omvandla denna dödens väg till en fyrfältsväg är samtliga kommuner i Skaraborg och så gott som samtliga partier överens om. En fyrfältsväg genom Skaraborg har betydelse för människoliv, miljö, näringsliv och framtidsanda. E20 är minst fyrfilig under så gott som hela sträckan så när som på genom Skaraborg och det är ingen bra symbolik för framtidsanda.

Folkpartiet ser med tillförsikt på framtiden där vi enas i strategiskt viktiga beslut gällande framtiden för hela Skaraborg.

Pär Johnson

Ordförande Folkpartiet Skaraborg