06 nov 2013 11:33

07 jan 2015 11:52

Ökad ohälsa kan inte kvoteras bort

Insändare:

Familjeliv

Under veckan har vi nåtts av flera nyheter om att den psykiska ohälsan ökar. Ungdomsstyrelsen har lagt fram sin rapport som visar att framför allt flickor mår dåligt. Flickorna känner press vad det gäller utseende, prylar och skolresultat. I TV-soffor och debattprogram försöker man analysera vad det beror på. Ansvaret läggs på politiker och skolan men inte ett ord om familjens betydelse eller barnens tillgång till närvarande vuxna.

I Agenda (3/11) diskuterades en undersökning som säger att tvåbarnsmammor löper dubbelt så stor risk att bli sjukskrivna jämfört med pappor. Diskussionen landande i en debatt om jämställdhet och att man kan lösa problemet genom tvångskvotering.

Snälla folket vakna! Vi jobbar för mycket när barnen är små. Ingen ettåring kräver att skiljas från sin vårdnadshavare och bli lämnad till förskolan, här är det vuxnas behov som styr.

Att få barn är det underbaraste och jobbigaste som finns. Barn tar tid och barn tar kraft. Om vi tror att vi kan jobba lika mycket efter som före vi fått barn blir det problem att få ihop livspusslet och sjukskrivning ses många gånger som enda utväg för att orka med. Svaret till alla trötta föräldrar kan inte vara att staten skall bestämma vem som skall vara hemma med barnen under tiden man har föräldradagar kvar. Svaret från politiskt håll måste istället vara att ge förutsättningar för att föräldrarna skall ha tid med sina små barn, men också finnas tillgängliga när barnet blir äldre. Från och med nu kommer det att bli tillåtet att ta ut föräldradagar fram till barnets 12-årsdag (för barn födda fr.o.m. 1 mars 2014). Vidare vill Kristdemokraterna utöka antalet dagar i föräldraförsäkringen och höja grundnivån. Vi vill också utvidga rätten till tjänstledighet på heltid för föräldrar tills barnet fyller 3 år. Anknytning är oerhört viktig, framför allt upp till 3 års ålder.

Kristdemokraterna har, som inget annat parti, familjen i fokus och arbetar för att det ska bli enklare att kombinera arbete och familjeliv. Vi jobbar för en utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring och vi i vill skapa ett familjevänligare samhällsklimat där barn får ta tid.

Annika Eclund (KD)

Riksdagsledamot Skaraborg

Under veckan har vi nåtts av flera nyheter om att den psykiska ohälsan ökar. Ungdomsstyrelsen har lagt fram sin rapport som visar att framför allt flickor mår dåligt. Flickorna känner press vad det gäller utseende, prylar och skolresultat. I TV-soffor och debattprogram försöker man analysera vad det beror på. Ansvaret läggs på politiker och skolan men inte ett ord om familjens betydelse eller barnens tillgång till närvarande vuxna.

I Agenda (3/11) diskuterades en undersökning som säger att tvåbarnsmammor löper dubbelt så stor risk att bli sjukskrivna jämfört med pappor. Diskussionen landande i en debatt om jämställdhet och att man kan lösa problemet genom tvångskvotering.

Snälla folket vakna! Vi jobbar för mycket när barnen är små. Ingen ettåring kräver att skiljas från sin vårdnadshavare och bli lämnad till förskolan, här är det vuxnas behov som styr.

Att få barn är det underbaraste och jobbigaste som finns. Barn tar tid och barn tar kraft. Om vi tror att vi kan jobba lika mycket efter som före vi fått barn blir det problem att få ihop livspusslet och sjukskrivning ses många gånger som enda utväg för att orka med. Svaret till alla trötta föräldrar kan inte vara att staten skall bestämma vem som skall vara hemma med barnen under tiden man har föräldradagar kvar. Svaret från politiskt håll måste istället vara att ge förutsättningar för att föräldrarna skall ha tid med sina små barn, men också finnas tillgängliga när barnet blir äldre. Från och med nu kommer det att bli tillåtet att ta ut föräldradagar fram till barnets 12-årsdag (för barn födda fr.o.m. 1 mars 2014). Vidare vill Kristdemokraterna utöka antalet dagar i föräldraförsäkringen och höja grundnivån. Vi vill också utvidga rätten till tjänstledighet på heltid för föräldrar tills barnet fyller 3 år. Anknytning är oerhört viktig, framför allt upp till 3 års ålder.

Kristdemokraterna har, som inget annat parti, familjen i fokus och arbetar för att det ska bli enklare att kombinera arbete och familjeliv. Vi jobbar för en utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring och vi i vill skapa ett familjevänligare samhällsklimat där barn får ta tid.

Annika Eclund (KD)

Riksdagsledamot Skaraborg