06 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Flera faktorer vägs in vid röjning

Insändare:

Replik

Svar till ”En Lugnåsbo” i MT den 5 november.

Skälet till att buskarna vid sittplatsen togs bort är att dessa ingick i en större insats i området.

Ambitionen är att öppna upp kommunens offentliga platser. Det kan påtalas att dessa åtgärder hittills har fått mycket beröm av Mariestadsborna. I samband med att omfattningen av arbetet bestäms, vägs en rad faktorer in bland annat det totala intrycket (skönhetsvärdet) som åtgärden förväntas ge.

Självfallet bedömer vi säkerhetsaspekten av åtgärden exempelvis för barn som kan förväntas leka och vistas i området. Den aktuella platsen ligger mellan en väg och järnväg. I samband med detta vill jag även påtala att åtgärden bara berört kommunens mark.

Rolf Karlsson

Ansvarig arbetsledare, servicecenter AME

Svar till ”En Lugnåsbo” i MT den 5 november.

Skälet till att buskarna vid sittplatsen togs bort är att dessa ingick i en större insats i området.

Ambitionen är att öppna upp kommunens offentliga platser. Det kan påtalas att dessa åtgärder hittills har fått mycket beröm av Mariestadsborna. I samband med att omfattningen av arbetet bestäms, vägs en rad faktorer in bland annat det totala intrycket (skönhetsvärdet) som åtgärden förväntas ge.

Självfallet bedömer vi säkerhetsaspekten av åtgärden exempelvis för barn som kan förväntas leka och vistas i området. Den aktuella platsen ligger mellan en väg och järnväg. I samband med detta vill jag även påtala att åtgärden bara berört kommunens mark.

Rolf Karlsson

Ansvarig arbetsledare, servicecenter AME