06 dec 2017 20:00

06 dec 2017 20:00

Motion om reservat

GULLSPÅNG: Ny motion från Mellberg

Eric Mellberg (M) har skrivit en motion med rubriken Vårda våra reservat.

Hur gör vi för att utveckla områdena och göra verkligheten av älven och vattnet som vår identitet skriver han inledningsvis och påminner om att Moderaterna tidigare uppmärksammat Laxleden och behovet av underhåll.

Eric Mellberg föreslår att kommunen borde agera offensivt tillsammans med länsstyrelsen när det gäller att vårda och utveckla ”våra reservat inte bara förvaltning”.

Han vill även att kommunen marknadsför reservaten gentemot kommuninvånarna, att kommunen tillsammans med länsstyrelsen verkar för att en utsiktsplats förverkligas längt ut på Harsholmen med utsikt över öppna Vänern.

Hur gör vi för att utveckla områdena och göra verkligheten av älven och vattnet som vår identitet skriver han inledningsvis och påminner om att Moderaterna tidigare uppmärksammat Laxleden och behovet av underhåll.

Eric Mellberg föreslår att kommunen borde agera offensivt tillsammans med länsstyrelsen när det gäller att vårda och utveckla ”våra reservat inte bara förvaltning”.

Han vill även att kommunen marknadsför reservaten gentemot kommuninvånarna, att kommunen tillsammans med länsstyrelsen verkar för att en utsiktsplats förverkligas längt ut på Harsholmen med utsikt över öppna Vänern.