09 nov 2017 13:25

09 nov 2017 13:26

Tänder vårdkasar i protest

UNDEN: Högsåsenförening visar sitt stöd

Nästa helg kommer det att tändas eldar runt sjön Unden. En manifestation mot planerna på att bryta kobolt i området.

Högsåsenföreningen ska tända en så kallad vårdkase, tillsammans med mark- och fastighetsägare, vid ett av båthusen i Åsebol utmed Undens strand. Skulle det bli olämpligt väder sker protesten inne i båthuset. Även kaffe serveras.

Det hela är föranlett av att ett australiensiskt företag vill söka efter mineraler, främst kobolt, i ett område söder om sjön Unden. Planer finns på en eventuell koboltgruva.

Äldre tradition

Varför en vårdkase? När fara hotade förr i tiden så tände man vårdkasar för att varna omgivningen. I ett pressmeddelande sägs: ”Detta är för att visa hur mycket vi älskar och värnar vårt unika sjö och inte accepterar att den hotas.”

Tidig kväll, söndagen den 19 november, kommer eldar att tändas på olika platser runt sjön Unden.

Initiativtagare är den nyss bildade gruppen Vi som brinner för Unden.

Högsåsenföreningen ska tända en så kallad vårdkase, tillsammans med mark- och fastighetsägare, vid ett av båthusen i Åsebol utmed Undens strand. Skulle det bli olämpligt väder sker protesten inne i båthuset. Även kaffe serveras.

Det hela är föranlett av att ett australiensiskt företag vill söka efter mineraler, främst kobolt, i ett område söder om sjön Unden. Planer finns på en eventuell koboltgruva.

Äldre tradition

Varför en vårdkase? När fara hotade förr i tiden så tände man vårdkasar för att varna omgivningen. I ett pressmeddelande sägs: ”Detta är för att visa hur mycket vi älskar och värnar vårt unika sjö och inte accepterar att den hotas.”

Tidig kväll, söndagen den 19 november, kommer eldar att tändas på olika platser runt sjön Unden.

Initiativtagare är den nyss bildade gruppen Vi som brinner för Unden.