04 okt 2017 11:58

04 okt 2017 16:38

106-åriga Bibikhal får uppehållstillstånd

En utvisning av 106-åriga Bibikhal Uzbeki skulle utgöra omänsklig och förnedrande behandling, och därmed strida mot Europakonventionen. Det anser Migrationsdomstolen, som nu river upp Migrationsverkets utvisningsbeslut.
– Vi är förstås jätteglada, men vi väntar fortfarande på våra egna beslut, säger sonsonen Mohammad.

Hon ligger orörlig i sin säng, omedveten om det glädjande beskedet familjen just tagit emot.

Bibikhal Uzbeki är rullstolsbunden och nästan blind, och familjen kan inte längre få kontakt med henne.

Migrationsverkets beslut från juni i år att hon och resten av familjen skulle skickas tillbaka till hemlandet Afghanistan, har väckt uppmärksamhet i internationella medier, och 106-åringen har kommit att kallas för ”världens äldsta flykting”.

Hur blir det med oss?

Familjen överklagade utvisningen till Migrationsdomstolen, som nu ger Bikhal Uzbeki rätt att stanna i Sverige i 13 månader.

– Det är klart vi är glada, farmor är ju så sjuk, säger sonsonen Mohammad, snart 22 år, på stapplande svenska.

– Jag måste hjälpa henne med allting, så visst är vi glada att hon får stanna. Men vi vet inte hur det går för resten av oss, vi väntar fortfarande på våra beslut, tillägger han oroligt.

Bibikhals säng står i ett genomgångsrum i den glest möblerade lägenheten, där tolv personer fördelade på fyra generationer bor sedan i våras. Eftersom familjen är asylsökande har de inte rätt att läsa svenska på SFI, och väntetiden känns ofta dryg för dem.

Europadomstolen

Familjen Uzbeki kommer från Kunduz i norra Afghanistan, och dit kan återvända utan problem, anser Migrationsverket. Den högre instansen Migrationsdomstolen är dock av en annan åsikt när det gäller den sjuka 106-åringen. En utvisning skulle innebära mycket svåra umbäranden och ett hot mot hennes hälsa, skriver domstolen i sitt beslut.

Om en månad fyller Bibikhal Uzbeki 107 år.

Hon ligger orörlig i sin säng, omedveten om det glädjande beskedet familjen just tagit emot.

Bibikhal Uzbeki är rullstolsbunden och nästan blind, och familjen kan inte längre få kontakt med henne.

Migrationsverkets beslut från juni i år att hon och resten av familjen skulle skickas tillbaka till hemlandet Afghanistan, har väckt uppmärksamhet i internationella medier, och 106-åringen har kommit att kallas för ”världens äldsta flykting”.

Hur blir det med oss?

Familjen överklagade utvisningen till Migrationsdomstolen, som nu ger Bikhal Uzbeki rätt att stanna i Sverige i 13 månader.

– Det är klart vi är glada, farmor är ju så sjuk, säger sonsonen Mohammad, snart 22 år, på stapplande svenska.

– Jag måste hjälpa henne med allting, så visst är vi glada att hon får stanna. Men vi vet inte hur det går för resten av oss, vi väntar fortfarande på våra beslut, tillägger han oroligt.

Bibikhals säng står i ett genomgångsrum i den glest möblerade lägenheten, där tolv personer fördelade på fyra generationer bor sedan i våras. Eftersom familjen är asylsökande har de inte rätt att läsa svenska på SFI, och väntetiden känns ofta dryg för dem.

Europadomstolen

Familjen Uzbeki kommer från Kunduz i norra Afghanistan, och dit kan återvända utan problem, anser Migrationsverket. Den högre instansen Migrationsdomstolen är dock av en annan åsikt när det gäller den sjuka 106-åringen. En utvisning skulle innebära mycket svåra umbäranden och ett hot mot hennes hälsa, skriver domstolen i sitt beslut.

Om en månad fyller Bibikhal Uzbeki 107 år.

  • Malin Bring