14 sep 2017 06:00

14 sep 2017 06:00

Nordin: "Jag har ringt och bett om ursäkt"

MARIESTAD: Teknisk chef är ångerfull

– Vi fick rådet att testa saken i en domstol, säger teknisk chef Michael Nordin, som i dag beklagar att ärendet orsakade Camilla Hjelman sådana besvär.

I går berättade vi om en händelse i Gullspång, Camilla Hjelmans fick hästar skadade då kommunens va-personal spontant dök upp i hennes hage. Hästarna blev skrämda, veterinär fick tillkallas. Kostnaden för hästägaren blev 7 569 kronor.

Hur kunde det ske?

Michael Nordin, Mariestads kommun, berättar om den 28 april 2016, då personal från tekniska förvaltningen färdades på den gång- och cykelväg som löper parallellt med gårdarna i Bronserud.

– Det handlade om ett rutinarbete, personalen skulle kartlägga en ledning som går över flera fastigheter samt mäta vattennivån i brunnarna. På den aktuella fastigheten skulle de kontrollera två brunnar och en ventil nära bostadshuset. Innan de gick in i hagen kollade de runt och uppfattade då att det inte fanns någon häst i hagen. Hade de sett hästen hade de agerat annorlunda.

Chansade eller inte?

Michael Nordin vill därför inte hålla med om att va-personalen chansade.

– I första hagen såg de ingen häst och i andra hagen stod hästen cirka 100 meter bort.

Nu blev det dock inget rutinuppdrag. I första hagen fanns en hingst och den blev rädd och sprang ner ett staket och orsakade panik i grannhagen. I den andra hagen, som va-personalen gick till, kom en valack i galopp och det slutade med att han blev blockhalt.

Varför gick inte personalen upp till huset och meddelade vad som var på gång?

– Så här i efterhand så hade ju det varit det bästa, men det här är inget ovanligt. Även grannkommuner, som vi talat med, jobbar så här.

Har ni ingen arbetsordning över hur det ska gå till när ni går in i hästhagar?

– Nej, ingen skriven, men nu får vi se över våra rutiner så att det inte blir så här igen, säger Nordin och, när han får frågan, medger att han är väl medveten om att hästar är flyktdjur.

När Camilla Hjelman inte fick ersättning för de utlägg va-personalens besök åsamkat henne återstod bara stämning. Det blev ett ärende för Skaraborgs tingsrätt i Skövde.

Varför inte en förlikning?

– Med facit i hand så hade ju det varit lättast, säger Michal Nordin och dröjer lite på svaret.

– När vi hade muntlig förberedelse i tingsrätten föreslog också domaren detta men då hade det gått så långt att vi ville få det testat och det var också rekommendationen från de jurister vi talade med.

Kopplade ni in flera jurister?

– Stadsjuristen i Mariestad slutade under den här perioden och i dag samarbetar vi med Skövde kommun. Vi fick hjälp av deras stadsjurist. Så, och det vill jag ha sagt, vi kopplade alltså inte in en särskild advokat, det var den stadsjurist som kommunen anlitar. Och vad det kostade vet jag inte. Men när det hade gått så långt att vi fått en stämning mot oss ville han få saken prövad.

Men där förlorade ni.

– Ja, och jag har ringt till Camilla och bett om ursäkt för de besvär det här har orsakat henne. Det drog ju ut på tiden och det måste ha varit tufft för henne, säger Michael Nordin, teknisk chef.

I går berättade vi om en händelse i Gullspång, Camilla Hjelmans fick hästar skadade då kommunens va-personal spontant dök upp i hennes hage. Hästarna blev skrämda, veterinär fick tillkallas. Kostnaden för hästägaren blev 7 569 kronor.

Hur kunde det ske?

Michael Nordin, Mariestads kommun, berättar om den 28 april 2016, då personal från tekniska förvaltningen färdades på den gång- och cykelväg som löper parallellt med gårdarna i Bronserud.

– Det handlade om ett rutinarbete, personalen skulle kartlägga en ledning som går över flera fastigheter samt mäta vattennivån i brunnarna. På den aktuella fastigheten skulle de kontrollera två brunnar och en ventil nära bostadshuset. Innan de gick in i hagen kollade de runt och uppfattade då att det inte fanns någon häst i hagen. Hade de sett hästen hade de agerat annorlunda.

Chansade eller inte?

Michael Nordin vill därför inte hålla med om att va-personalen chansade.

– I första hagen såg de ingen häst och i andra hagen stod hästen cirka 100 meter bort.

Nu blev det dock inget rutinuppdrag. I första hagen fanns en hingst och den blev rädd och sprang ner ett staket och orsakade panik i grannhagen. I den andra hagen, som va-personalen gick till, kom en valack i galopp och det slutade med att han blev blockhalt.

Varför gick inte personalen upp till huset och meddelade vad som var på gång?

– Så här i efterhand så hade ju det varit det bästa, men det här är inget ovanligt. Även grannkommuner, som vi talat med, jobbar så här.

Har ni ingen arbetsordning över hur det ska gå till när ni går in i hästhagar?

– Nej, ingen skriven, men nu får vi se över våra rutiner så att det inte blir så här igen, säger Nordin och, när han får frågan, medger att han är väl medveten om att hästar är flyktdjur.

När Camilla Hjelman inte fick ersättning för de utlägg va-personalens besök åsamkat henne återstod bara stämning. Det blev ett ärende för Skaraborgs tingsrätt i Skövde.

Varför inte en förlikning?

– Med facit i hand så hade ju det varit lättast, säger Michal Nordin och dröjer lite på svaret.

– När vi hade muntlig förberedelse i tingsrätten föreslog också domaren detta men då hade det gått så långt att vi ville få det testat och det var också rekommendationen från de jurister vi talade med.

Kopplade ni in flera jurister?

– Stadsjuristen i Mariestad slutade under den här perioden och i dag samarbetar vi med Skövde kommun. Vi fick hjälp av deras stadsjurist. Så, och det vill jag ha sagt, vi kopplade alltså inte in en särskild advokat, det var den stadsjurist som kommunen anlitar. Och vad det kostade vet jag inte. Men när det hade gått så långt att vi fått en stämning mot oss ville han få saken prövad.

Men där förlorade ni.

– Ja, och jag har ringt till Camilla och bett om ursäkt för de besvär det här har orsakat henne. Det drog ju ut på tiden och det måste ha varit tufft för henne, säger Michael Nordin, teknisk chef.