Fredrik: "Kul att vara på en liten ort"

HOVA: Ett femtiotal jobbar med nya E20

Fredrik Leidö, Örebro, arbetsledare på Skanska, bor under en tvåårsperiod i husvagn i Hova.

– Jag är ju husvagnsnörd så för mig är det inga problem, säger han och klappar om Diva, hans åttaårig labrador.

MT ringer Skanska: Hur flyter arbetet med E20 på? ”Bra” och jag är välkommen att åka med på en liten rundtur. Fredrik Lediö är ciceron. Vi börjar med arbetet öster om Regnbågsskolan. Här har flera schaktmaskiner varit i gång en tid.

– Jodå, de vet precis vad de ska göra, i varje maskin finns en läsplatta med en modell över arbetet, säger Fredrik.

Via Ingo

Lastbilar med fyllnadsmaterial kör i skytteltrafik. Just vid Regnbågsskolan syns hur ramperna till E20 ska gå. Det är ingen tillfällighet att Skanska ligger långt framme här. Det ska snart bli en tillfällig väg ner till Ingo.

– Trafiken på väg 200 kommer efter semestern att ledas om, då får alla åka strax väster om Ingo, säger Fredrik.

Efter semestern kommer även bygget med bron i Hova över nya E20 att påbörjas. Brobygget kommer inte att påverka trafiken på E20 då nya sträckningen inte har samma dragning.

– Men den kräver mycket schaktning, vi ska ner cirka fem meter.

Doktorsvillan

Hur ska det gå med Doktorsvillan? Berättigad undran visar det sig. Det kommer att naggas i tomtkanten medger Fredrik Leidö och berättar att en dialog förs med fastighetsägaren.

Vid åker en bit österut, vid vägen in mot Stora och Lilla Hederna är E20 avgrävd. Även här jobbar schaktmaskiner. Trafiken leds vid sidan av. I schaktet syns berget.

– Här ska vi ska snart spränga, säger Fredrik, då stängs vägen av men bara under en kort tid. Schaktmassorna kan vi förstärka med på annan plats.

Jag frågar om en lastbil som ser osedvanligt stor ut.

– En Tatra, starka saker, drivning på alla åtta hjulen och kommer fram överallt. Det finns bara fem i Sverige varav tre är här i Hova just nu, svarar Fredrik.

Vid Hovaån kommer och åker betongbilar.

– Här ska det bli två broar, 54 meter långa, med 3 meters mellanrum, säger Fredrik när vi stannat till i höjd med skjutbanan.

Hovaån

Skanska gjuter radvis med pålplattor för att förstärka grunden. Dessutom har cirka 150 betongpålarare tryckts ner mellan 5 och 15 meter. De vilar på berget.

Under brofästet – eller banken som Fredrik säger – går slangar där sättningar mäts. Arbetet är materialkrävande, som exempel kan nämnas att varje bropelare kräver fem ton armeringsjärn.

Jag frågar Håkan Mattsson, arbetsledare på broar, hur lång livslängd bron har.

– 80 år, längre kan vi inte garantera.

När han ser att jag hajar till – ”inte längre” – så förklarar Matsson att det handlar om saltet.

– Saltet är boven, det äter sig in.

”Liten ort”

När vi kör tillbaka genom Hova berättar Fredrik Lediö att han tycker det är skönt att vara på en liten ort.

– Helt annat än att vara i en större stad, här känner man ett engagemang från de boende på ett annat sätt.

Just i dag ser han dessutom fram emot grillkvällen vid etableringen. Han berättar att det är cirka 50 från Skanska som nu jobbar i Hova och ett 30-tal med och grillar. Alla bor inte i husvagn, vissa åker hem.

Nämnas kan att efter semestern 2017 så når man kulmen, då kommer ytterligare ett tiotal från Skanska att jobba i Hovaområdet.

Säsongare

I etableringen – barack säger man inte – har man all utrusning, från dusch och toaletter till kontor, kök och teverum.

I sommar kommer Fredrik Lediö att alternera boendet.

– Som sagt, jag gillar ju detta med husvagn och är säsongare vid Skagerns camping i Herrängen. När det blir sommar och familjen är med då flyttar jag, säger han och ler.

19 maj 2017 06:00

19 maj 2017 06:00