16 apr 2017 06:00

16 apr 2017 06:00

Årås kan få biotopskydd

GULLSPÅNG: Skyddar rödlistade svampar

Skogsstyrelsen vill göra ett biotopskydd på fastigheten Årås.

Biotopskyddet avser en kalkbarrskog med rödlistade marksvampar. Området ligger cirka 200 m öster om Gullspångsälvens naturreservat. Biotopskydd innebär att ett område skyddas och för det betalas intrångsersättning efter värdering och förhandling med markägare.

Det aktuella området är cirka 3,8 hektar och utgörs av äldre granskog. Berggrunden utgörs av basisk näringsrik så kallad grönsten, vilken är relativt ovanlig. Vid inventering utförd på uppdrag av länsstyrelsen upptäcktes att området var rikt på svampar, även rödlistade arter. Dessa arter kräver en lång kontinuitet, det vill säga gammal skog, av gran för att utvecklas.

Notera dock att alla beslut är inte tagna ännu.

Biotopskyddet avser en kalkbarrskog med rödlistade marksvampar. Området ligger cirka 200 m öster om Gullspångsälvens naturreservat. Biotopskydd innebär att ett område skyddas och för det betalas intrångsersättning efter värdering och förhandling med markägare.

Det aktuella området är cirka 3,8 hektar och utgörs av äldre granskog. Berggrunden utgörs av basisk näringsrik så kallad grönsten, vilken är relativt ovanlig. Vid inventering utförd på uppdrag av länsstyrelsen upptäcktes att området var rikt på svampar, även rödlistade arter. Dessa arter kräver en lång kontinuitet, det vill säga gammal skog, av gran för att utvecklas.

Notera dock att alla beslut är inte tagna ännu.