20 mar 2017 06:00

20 mar 2017 06:00

Marita Karlsson: "Allt har gått rätt till"

HOVA: Taket gick inte att beträda

Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket, är helt frågande till anklagelserna som gör gällande att det inte skulle ha gått rätt till när byggnaderna revs.

Visst fanns det asbest i taket och visst revs det ner med hjälp av grävskopan. Även uppgiften att kyl- och frysar kördes ut med grävskopa bekräftas av Marita Karlsson – men hon svär sig fri från anklagelserna om oegentligheter.

Ringde Arbetsmiljöverket

– Allt har gått rätt till, det faktum att man rev med grävskopa berodde på att det bedömdes att taket var allt för farligt att gå på. Men innan man rev kontaktades Arbetsmiljöverket. De godkände att man sprutade vatten och tryckte ner taket, samt utan dröjsmål körde asbesten till sanering.

Certifierad

I dokumenten som Marita Karlsson, Trafikverket, har skickat in till miljö- och byggnadskontoret står angivet att entreprenören, Janssons entreprenad i Linköping, har Arbetsmiljöverkets godkännande att i hela Sverige hantera asbest. Godkännandet gäller från 2 januari 2016 till den 15 januari 2019.

Det hindrar dock inte att man vid varje sanering måste meddela Arbetsmiljöverket adress till objektet samt berätta på vems uppdrag man sanerar. I samband med denna obligatoriska kontakt initierade entreprenören även en diskussion om rivningssättet av taket.

I den så kallade vågsedel som Janssons entreprenad redovisat syns att den 1 februari lämnades 14 ton asbesthaltigt material in på Tuddarps avfallsanläggning i Motala kommun. För detta fick de betala 13 385 kronor exklusive moms.

Nya vitvaror

När det gäller uppgiften att kyl- och frysskåp skulle ha tagits ut med hjälp av ”grävskopan när man rivit halva huset” så säger Marita Karlsson att det stämmer.

– Ja, vid den miljöinventering som gjordes konstaterades att det var så nya vitvaror att de inte innehöll freon. Det fanns inget miljöfarligt så de plockades ut med gripklo och kördes separat för skrotning vid avfallsanläggningen i Töreboda.

Visst fanns det asbest i taket och visst revs det ner med hjälp av grävskopan. Även uppgiften att kyl- och frysar kördes ut med grävskopa bekräftas av Marita Karlsson – men hon svär sig fri från anklagelserna om oegentligheter.

Ringde Arbetsmiljöverket

– Allt har gått rätt till, det faktum att man rev med grävskopa berodde på att det bedömdes att taket var allt för farligt att gå på. Men innan man rev kontaktades Arbetsmiljöverket. De godkände att man sprutade vatten och tryckte ner taket, samt utan dröjsmål körde asbesten till sanering.

Certifierad

I dokumenten som Marita Karlsson, Trafikverket, har skickat in till miljö- och byggnadskontoret står angivet att entreprenören, Janssons entreprenad i Linköping, har Arbetsmiljöverkets godkännande att i hela Sverige hantera asbest. Godkännandet gäller från 2 januari 2016 till den 15 januari 2019.

Det hindrar dock inte att man vid varje sanering måste meddela Arbetsmiljöverket adress till objektet samt berätta på vems uppdrag man sanerar. I samband med denna obligatoriska kontakt initierade entreprenören även en diskussion om rivningssättet av taket.

I den så kallade vågsedel som Janssons entreprenad redovisat syns att den 1 februari lämnades 14 ton asbesthaltigt material in på Tuddarps avfallsanläggning i Motala kommun. För detta fick de betala 13 385 kronor exklusive moms.

Nya vitvaror

När det gäller uppgiften att kyl- och frysskåp skulle ha tagits ut med hjälp av ”grävskopan när man rivit halva huset” så säger Marita Karlsson att det stämmer.

– Ja, vid den miljöinventering som gjordes konstaterades att det var så nya vitvaror att de inte innehöll freon. Det fanns inget miljöfarligt så de plockades ut med gripklo och kördes separat för skrotning vid avfallsanläggningen i Töreboda.