19 mar 2017 06:00

19 mar 2017 06:00

Gick saneringen för fort?

HOVA: Ett klagomål lämnades in

Det har rest frågetecken när det gäller rivningen av två hus i samband med ombyggnationen av E20.
Miljöförvaltningen håller dock inte med.

”Vi är några företagare inom byggbranschen som är rätt arga på handhavandet av rivningen av byggnaderna för den nya E20.”

Så inleds ett klagomål som lämnats in till miljö- och byggnadskontoret i Mariestad. Det ifrågasätter hur rivningen gått till samt betonar att det är viktigt när man sanerar att det miljöskadliga tas om hand på ett riktigt sätt.

”Det går inte att riva ner asbest med grävskopa eller ta ut kyl- och frysskåp med grävskopan när man rivit halva huset.”

I klagomålet betonas att rivningen sker vid en gångväg till Regnbågsskolan, samt att det inte tagits någon hänsyn till dem som bor runt om.

”Det finns hårda restriktioner hur man ska riva med miljöfarliga ämnen som till exempel asbest och freoner och dessa verkar inte ha följts.”

De tar även upp en aspekt att inte alla är lika inför regelverket:

”Vi småföretagare ska tydligen jämnt ta smällarna och ha det hårdare bara för att det är lättare att kontrollera.”

Miljö- och byggnadskontoret ser inget fel

Anmälan om fel vid rivningen av hus i samband med ombyggnationen av E20 gick till miljökontoret.

– Det är inte aktuellt med någon åtgärd i nuläget, säger enhetschef Annika Kjellqvist.

Hon bekräftar att förvaltningen fått ett klagomål på rivningen och att förvaltningen tog klagomålet på allvar men att uppföljningen inte visat på några oegentligheter.

Vågsedel

– Efter att vi fick in klagomålet så kontaktade vi sökanden som omgående redovisade vågsedel samt tillstånd för asbestsanering enligt tidigare mejl. Vi har inte fått in kontrollplanen eller ansökan om slutbesked ännu, vilket överlämnas när arbetet är helt klart.

I mejlet från Trafikverket står angivet att tillstånd för att riva med skopa finns, då byggnadskonstruktionen, ladans tak, inte var säker att beträda.

– De har till och med diskuterat taket med Arbetsmiljöverket, säger Annika Kjellqvist som inte ser någon anledning i nuläget att gå vidare med frågan.

– Vi anser att vi har följt upp klagomålet, och så länge vi inte har några bevis eller dokument som stödjer klagomålet så är det inte aktuellt med någon ytterligare åtgärd från vår sida.

”Vi är några företagare inom byggbranschen som är rätt arga på handhavandet av rivningen av byggnaderna för den nya E20.”

Så inleds ett klagomål som lämnats in till miljö- och byggnadskontoret i Mariestad. Det ifrågasätter hur rivningen gått till samt betonar att det är viktigt när man sanerar att det miljöskadliga tas om hand på ett riktigt sätt.

”Det går inte att riva ner asbest med grävskopa eller ta ut kyl- och frysskåp med grävskopan när man rivit halva huset.”

I klagomålet betonas att rivningen sker vid en gångväg till Regnbågsskolan, samt att det inte tagits någon hänsyn till dem som bor runt om.

”Det finns hårda restriktioner hur man ska riva med miljöfarliga ämnen som till exempel asbest och freoner och dessa verkar inte ha följts.”

De tar även upp en aspekt att inte alla är lika inför regelverket:

”Vi småföretagare ska tydligen jämnt ta smällarna och ha det hårdare bara för att det är lättare att kontrollera.”

Miljö- och byggnadskontoret ser inget fel

Anmälan om fel vid rivningen av hus i samband med ombyggnationen av E20 gick till miljökontoret.

– Det är inte aktuellt med någon åtgärd i nuläget, säger enhetschef Annika Kjellqvist.

Hon bekräftar att förvaltningen fått ett klagomål på rivningen och att förvaltningen tog klagomålet på allvar men att uppföljningen inte visat på några oegentligheter.

Vågsedel

– Efter att vi fick in klagomålet så kontaktade vi sökanden som omgående redovisade vågsedel samt tillstånd för asbestsanering enligt tidigare mejl. Vi har inte fått in kontrollplanen eller ansökan om slutbesked ännu, vilket överlämnas när arbetet är helt klart.

I mejlet från Trafikverket står angivet att tillstånd för att riva med skopa finns, då byggnadskonstruktionen, ladans tak, inte var säker att beträda.

– De har till och med diskuterat taket med Arbetsmiljöverket, säger Annika Kjellqvist som inte ser någon anledning i nuläget att gå vidare med frågan.

– Vi anser att vi har följt upp klagomålet, och så länge vi inte har några bevis eller dokument som stödjer klagomålet så är det inte aktuellt med någon ytterligare åtgärd från vår sida.